Skyddsutrustning

Anders Tegnell: ”Bygger på den bästa evidens som finns”

Anders Tegnell: ”Bygger på den bästa evidens som finns”
Anders Tegnell. Foto: Lena Katarina Johansson

— Jag har all respekt för vårdpersonalens oro, säger statsepidemiolog Anders Tegnell, men betonar att Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer vilar på ny data från WHO.

Sedan regionerna förändrat sina krav på skyddsutrustning vid omhändertagande av patienter med corona, har vårdpersonal gett uttryck för osäkerhet, oro och misstro. De efterlyser evidens och tydliga fakta. Facebookgruppen #vägrasänkahygienkraven fick 30 000 medlemmar på bara ett dygn i helgen.

Läs mer: Vårdpersonal tar strid mot sänkta hygienkrav

Anders Tegnell är tydlig med att Folkhälsomyndighetens uppdatering som kom ut i går kväll vilar på WHO:s, Världshälsoorganisationens, rapport från 19 mars.

– Det finns inte bättre evidens än den från WHO, den bygger på långvarig erfarenhet av liknande sjukdomar, bland annat av andra coronavirus, säger han till Vårdfokus.

”Inga baktankar”

Anders Tegnell tycker att det är viktigt att vårdpersonalen känner sig trygg.

– Jag har all respekt för deras oro och för dem, men det finns inga ju baktankar med rekommendationerna på grund av brist på resurser eller någon ambition att utsätta vårdpersonal för risker.

Men hur ska de förhålla sig till alla dödsfall bland vårdpersonal i Italien och Spanien?

– Den information vi har fått bakvägen, i alla fall från Italien, ger tydliga signaler om att de som blivit sjuka, oftast blivit smittade innan de kände till den stora spridningen i landet.

Göra likadant

Folkhälsomyndighetens rekommendation om skyddsåtgärder och hygienrutiner ligger på en generell nivå, poängterar Anders Tegnell. Regionerna tar fram de slutliga detaljerna. Han har ingenting att invända mot rekommendationerna i respektive region.

– Nej, men jag tror att det finns en stor vikt av att göra likadant i de olika regionerna.

Anders Tegnell är inte förtjust i att det sägs handla om ”sänkta hygienkrav”.

– Det är ju anpassade krav till kunskapsläget och säkerheten är stor. De bygger på den bästa evidens som finns.

I faktarutan finns ett utdrag ur folkhälsomyndighetens rekommendation. För att gå till den och till WHO:s rapport från 19 mars, se länkar.

Utdrag ur Folkhälsomyndighetens rekommendation om skydds- och hygienrutiner vid vård av patienter med covid-19

  • ”Vätskeavvisande munskydd (IIR) rekommenderas i kombination med visir eller skyddsglasögon i vårdtagarnära arbete.”
  • Skydd av arbetsdräkt ska ”användas vid kontakt med vårdtagaren, vårdtagarens säng och vid risk för kontamination av kroppsvätskor. I de flesta situationer räcker det med skyddsförkläde utan ärm. Vid risk för kraftig förorening av kläder eller underarmar rekommenderas långärmat plastförkläde.”
  • Andningsskydd: ”Användning bedöms från fall till fall, enligt lokal riskbedömning med utgångspunkt från vilka arbetsmoment som ska utföras.”

Läs mer under externa länkar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida