Arbetstid

Kortare arbetstid vid nattarbete i Blekinge

Kortare arbetstid vid nattarbete i Blekinge
"Det har varit ett teamarbete", understryker Vårdförbundets Gunilla Månsson, här tillsammans med förhandlingschef Carin Hedqvist, personaldirektör Jonas Kullberg och förbundsombudsman Tobias Blümke. Foto: Mats Granlöf

Nu är Vårdförbundet och landstinget i Blekinge överens om att nattarbete kräver tid för vila och återhämtning. Medlemmar som växlar mellan dag och natt ska få tidkompensation.

Nu har även landstinget i Blekinge tecknat ett lokal kollektivavtal med Vårdförbundet om nattarbetstid. Varje arbetad timme ska vara värd 1,41 timmar. Det är något mer än det yrkande som förbundets alla lokala avdelningar gick ut med för ett år sedan.

Äntligen resultat

Gunilla Månsson, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Blekinge, är glad.

– Det här är resultatet av flera års diskussioner om nattarbetets påverkan på hälsan och jag är glad över att vi och arbetsgivaren nu är överens om den ohälsa som arbete på nätter innebär, säger hon.

I korthet innebär avtalet att medlemmar i Blekingelandstinget som har rotationstjänstgöring får en kvot på 1,41 timmar för arbete mellan klockan 22.00 och 06.00. De som arbetar heltid natt får en sänkt veckoarbetstid – från 36,33 timmar till 34,33 timmar.

– Avtalet är en ram, en plattform att utgå ifrån. Nu ska vi i fortsatta diskussioner fylla det med mer innehåll. Det kommer att handla om både medarbetares och patienters vårdmiljö.

Har förändrat samhällssynen

Arbetstidsfrågan har diskuterats i Blekinge i åtskilliga år och Vårdförbundets hållning har hela tiden varit att nattarbete innebär risker för ohälsa och att en timmes arbete därför borde generera två timmars ledighet.

– Vi har inte haft en ovillig arbetsgivare som motpart, men landstinget, liksom samhället i övrigt, har haft svårt att inse vilken vila nattarbete kräver. Vi har fått jobba med att förändra den synen och det är roligt att det nu ger resultat, säger Gunilla Månsson.

I Blekinge, liksom i övriga landet, råder det brist på sjuksköterskor, vilket också har motiverat arbetsgivaren till att förbättra villkoren.

– Både Vårdförbundet och vi är överens om att det nya avtalet också skapar goda förutsättningar för att stärka synen på landstinget som en attraktiv arbetsgivare, säger personaldirektör Jonas Kullberg i ett pressmeddelande.

Det nya avtalet för nattarbetare ska börja gälla senast den 1 februari 2017.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida