Anställda på Helsingborgs lasarett tvingas jobba mer

Från och med nästa år tvingas de anställda på Helsingborgs lasarett att arbeta fler timmar än i dag. Detta sedan Region Skåne ensidigt har sagt upp det lokala avtal som reglerar arbetsvillkoren för merparten av de anställda på sjukhuset.

? Beslutet är ogenomtänkt. Helsingborgsavtalet är ett av de mest genomarbetade lokala kollektivavtalen i regionen. Dels ur hälsoaspekt för medarbetarna, dels ur verksamhetssynpunkt för att kunna bedriva en god och säker vård för patienterna, säger Pia Arndorff, ordförande i Vårdförbundets lokalavdelning i Skåne.

Helsingborgsavtalet skrevs i samband med bolagiseringen av sjukhuset 2001 och förlängdes 2003 då bolaget upphörde och verksamheten övergick i regionens regi igen. Det omfattar främst undersköterskor och sjuksköterskor.

Kortare arbetsvecka

Avtalet har bland annat inneburit att medarbetarna haft färre antal arbetstimmar än vad som står angivet i det centrala kollektivavtalet. Exempelvis har sjuksköterskorna som har arbetat 100 procent med blandad dag- nattjänstgöring, varav minst 20 procent på natten, haft en arbetsvecka på 32 timmar. Vid en återgång till det centrala avtalet tvingas de arbeta 38,25 timmar.

? Det kan vi självklart inta acceptera. Å andra sidan kan vi inte göra så mycket mer än att protestera eftersom ett lokalt kollektivavtal bygger på att båda parter är överens. Det här beslutet har inte ens förhandlats utan arbetsgivaren har ensidigt valt att säga upp det, säger Pia Arndorff.

Pengasparande avtal

Enligt ett pressmeddelande som regionen gått ut med förklarar Region Skånes förhandlingschef, Gösta Rehnstam, att avtalet sägs upp för att regionen vill ha likartade avtal inom hela regionen. Men enligt Pia Arndorff handlar det i grunden bara om att försöka spara pengar, vilket hon säger sig ha fått bekräftat av regionstyrelsens ordförande, Jerker Swanstein

Region Skånes avsikt är att det nya avtalet ska gälla från den 1 januari nästa år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida