Anställningsstopp i landstinget i Uppsala

Från och med i dag gäller totalt anställningsstopp i hela Uppsala landsting. Det beslutade landstingsstyrelsen i går.

– Det här blir svårt, men jag förstår att politikerna känner sig nödgade att ta till en så drastisk åtgärd eftersom verksamheten inte verkar förstå allvaret, kommenterar Agneta Wiberg, ordförande i Vårdförbundets avdelning Uppsala.

Stoppet gäller tills vidare och omfattar alla yrkeskategorier. Det gäller både för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar, nyrekryteringar och ersättningsrekryteringar.

Orsaken till tvärstoppet för anställningar är att landstinget i Uppsala i år riskerar att göra ett minusresultat på 79 miljoner kronor, vilket enligt landstinget innebär en avvikelse på minus 364 miljoner kronor jämfört med budget.

Vårdförbundet efterlyser helhetslösningar

Sedan början av året ligger det ett beslut att spara motsvarande 200 årsarbetare på Akademiska sjukhuset. Men enligt Agneta Wiberg har man hittills inte lyckats nå någon besparing utan ligger tvärtom på plus sex.   

– Under lång tid har arbetsgivaren gått ut med att budgeten måste minska. Redan i slutet på augusti fattades det beslut om kostnadsanpassning men hittills har mycket lite hänt. Sedan kom lågkonjunkturen och lägre skatteintäkter som förvärrade situationen ännu mer, säger Agneta Wiberg.

Hon konstaterar att det inte går att ge lika mycket vård med mindre resurser. Det ger en sämre arbetsmiljö som i sin tur gör det sämre för patienterna och gör vården mindre säker.

Vårdförbundet hade önskat att man hade tittat mer på helhetslösningar.

Sparat på vårdarbetet

– De besparingar man har börjat med innebär att man riktat in sig på det direkta vårdarbetet och inte exempelvis ekonomi och administration. Alla sju divisionerna har fortfarande egen administration och ekonomi, konstaterar Agneta Wiberg.

Bara förvaltningscheferna kan bevilja dispenser från anställningsstoppet och sådana ska redovisas till landstingsstyrelsen. Men det kommer att behövas akuta korttidsanställningar till exempel om personal drabbas av en influensaepidemi eller för att klara sommaren.

– Jag har föreslagit att en sjukhusgemensam personalpool med kvalificerad personal inrättas.

Förslaget togs emot positivt av arbetsgivaren, som nu ska kalla till en tvärfacklig arbetsgrupp.

”Idiotiskt nedläggningsbeslut”

En sådan pool som Agneta Wiberg föreslår finns redan, men sjukhusledningen har beslutat lägga ner den från den första september i år.  
 
– Det var ett idiotiskt beslut. Men Resursen, som den kallas, bygger på ett köpsystem och i besparingstider väljer avdelningarna att inte köpa in de duktiga undersköterskorna och sjuksköterskorna.

På landstingsstyrelsens möte beslutades också att primärvården ska ta fram sparförslag för att minska sina kostnader med 35 miljoner kronor nästa år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida