Ansvar stressar unga tjejer

Svenska tonårstjejer är stressade. Men tidiga insatser som avslappning och massage kan minska deras utsatthet. 

Folkhälsovetaren Katarina Haraldsson har undersökt vad som ligger bakom den WHO-statistik som visar att sju av tio 15-åriga tjejer i Sverige är stressade, och vad man kan göra åt det.

I intervjuer berättar 17-åriga flickor att de vill ta ansvar i många olika situationer i såväl skolan som i hemmet och på fritiden. Beroende på hur de blir bemötta i dessa situationer kan de känna stress av olika slag. Blir de till exempel respektlöst bemötta kan ansvaret i stället kännas tvingande och flickorna blir missmodiga.

Allvarliga förtroenden tynger

Att få ett allvarligt förtroende kan vara väldigt tungt att bära. Som till exempel om en vän berättar att hon funderar på om hon vill fortsätta att leva, och dessutom avkräver ett tysthetslöfte. Stressen kan då övergå i förtvivlan.

På frågan om vad de behöver för att minska stressen svarade de intervjuade flickorna att de vill ha mer inflytande över sin egen vardag och känslomässigt stöd av föräldrar och andra vuxna. De önskade sig också massage, yoga och avslappning på skolschemat och mer fysisk aktivitet.

Massage och mental träning ger effekt

I avhandlingen ingår även interventionsstudier. Katarina Haraldsson ville undersöka om det gick att stärka flickorna så att de bättre kunde stå emot stress. Under ett läsår prövades därför ett hälsofrämjande program som innehöll bland annat massage och mental träning en gång i veckan för elever i årskurs sex, sju och åtta.

Flickorna i de klasser som deltog i interventionen behöll sitt goda välbefinnande i de flesta avseenden, medan resultatet i en kontrollskola blev det motsatta: de flickorna mådde sämre vid läsårets slut. Interventionen hade alltså en bromsande effekt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida