Arbetsklimatet är viktigt för teamet

5 januari 2007

Om teamarbete och arbetsklimat handlar boken Det goda teamet av Håkan Sandberg. Han har intervjuat personal inom vården om vad ett bra arbetsklimat är och sjuksköterskan Anna ger sin syn: »Alla trivs. Arbetar mot samma mål, har en rak kommunikation. I stället för att prata om varandra så pratar man till varandra.« www.studentlitteratur.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida