Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Förflyttningskunskap ?och ergonomi i vården?Jenny Hjalmarson?Studentlitteratur 2015?www.studentlitteratur.se

Att arbeta ?i vården är ofta tungt och skade-?risken är stor. Belastnings­relaterade skador är den vanligaste orsaken till sjukskrivning för vårdpersonal. Förflyttning av patienter hör till de tyngsta momenten, men även att justera droppställningar, lägga om sår eller dokumentera vid datorn kan skada kroppen om det görs ofta och i en felaktig arbetsställning. Egen kroppskännedom är första steget mot minskad skaderisk.

?Jenny Hjalmarson är fysioterapeut och i sin bok beskriver hon främst, i text och bild, grundläggande förflyttningstekniker. Vissa förflyttningar kan vara obehagliga och skrämmande för patienten, och i boken betonas vikten av kommunikation. Hon går också kort igenom arbetsmiljölagstiftningen på området.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida