Arbetsmiljö. Många privatanställdavågar inte vara skyddsombud

Av 32 privata vårdcentraler i Västmanland, Örebro och Värmland har de flesta brister i arbetsmiljön, visar Arbetsmiljöverkets inspektioner. Anställda vågar inte engagera sig och ta uppdrag som skyddsombud.

2 november 2011

På många av de privata vårdcentralerna i de tre landstingen saknas skydds­ombud och det brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

— Vi känner till att det ser ut så här och har försökt få medlemmar att engagera sig och ta uppdrag som skyddsombud. Men tyvärr är många rädda för att det ska påverka lön eller anställning negativt och vill inte hamna i fokus på det sättet, säger Janí Stjernström, ordförande för Vårdförbundet Västmanland.

Arbetsmiljöverkets inspektioner visar att risken för hot och våld är dåligt förebyggd vid vårdcentralerna. Problem med hög arbetsbelastning förekommer också.?

Arbetsmiljöverket har nu ställt krav på de ansvariga att komma till rätta med bristerna i arbetsmiljön. Det innebär att risker för ohälsa och olyckor ska identifieras, åtgärdas och följas upp. Rutiner ska vara nedskrivna och de anställda ska få veta vem som ansvarar för vad när det gäller arbetsmiljöarbetet.?

En vårdcentral utmärkte sig på ett positivt sätt: Citypraktiken i centrala Västerås som drivs av Praktikertjänst.?

— Ja, där har vi skyddsombud och från arbetsgivarsidan har man en positiv inställning till att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor, säger Janí Stjernström.

Hon upplever Citypraktiken som en positiv och kreativ arbetsplats och säger att många patienter söker sig dit.

— Det visar att man behöver ha ett bra arbetsklimat för att bli attraktiv som arbetsgivare och för patienterna, säger Janí Stjernström.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida