Arbetsmiljö. Personalen fick rätt: Chefen på Nacksta sägs upp

Huvudskyddsombudet för primärvården i Medelpad är lättad. Efter anmälan till Arbetsmiljöverket lämnar verksamhetschefen för Nacksta vårdcentral sitt uppdrag.

På Nacksta vårdcentral i Medelpad hotades en distriktssköterska av uppsägning på grund av arbetsvägran. Nu har landstingsledningen beslutat att verksamhetschefen ska lämna arbetsplatsen.?

Vårdförbundets huvudskyddsombud, Åsa Holgersson, är nöjd — fast inte bara.?

— Äntligen gjorde landstingsledningen någonting åt den kaotiska situationen, men jag är inte hundraprocentigt nöjd ändå. Det borde inte ha fått gå så här långt, säger hon.?

Sedan försommaren har personalen larmat om dålig arbetsmiljö. Av elva distriktssköterskor är nu fyra sjukskrivna. Den 63-åriga distrikts­sköterska som hotades av uppsägning är tillbaka från sin sjukskrivning. Hur det kommer att gå med hennes anställning vet inte Åsa Holgersson.?

Åsa Nordgren, förtroendevald distriktssköterska på vårdcentralen, hoppas att uppsägningen läggs till handlingarna. ?

— Vi har ett stort behov av distriktssköterskor och det här är en väldigt duktig medarbetare, säger hon.??

De många sjukskrivningarna är ytterligare en belastning för personalen. Underskott i budgeten har hittills gjort att de inte har fått anställa några vikarier.?

Vad som fick landstingsledningen att äntligen göra något vet varken Åsa Holgersson eller Åsa Nordgren. Tillfälliga chefer har tillsatts och personalen ska både i grupp och i enskilda samtal med en beteendeterapeut få bearbeta vad som har hänt.??

Men Åsa Nordgren är orolig för framtiden.?

— Alla har farit illa, inklusive den chef som till sist tvingades gå. Det har varit en alldeles för långvarig process och så mycket tråkigt har hänt. Sådana här saker har en tendens att sitta kvar i väggarna ett bra tag – men jag hoppas att det blir bra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida