Arbetsmiljö

Arbetsmiljön på ortopeden gör personalen sjuk

Underbemanning, många och väldigt sjuka patienter och knappast några pauser. Nu anmäler Vårdförbundets huvudskyddsombud den dåliga arbetsmiljön på ortopeden vid Karolinska i Solna till Arbetsmiljöverket.

25 januari 2016

Arbetsmiljön på en ortopedavdelning på Karolinska universitetssjukhuset i Solna är pressande för personalen och trots att Vårdförbundet har försökt att få arbetsgivaren att göra något åt den har ingenting hänt. Nu har huvudskyddsombudet tröttnat och skickat en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

I anmälan beskrivs en pressande arbetsmiljö. Det senaste året har arbetsbelastningen varit extremt hög och personalomsättningen stor. Avdelningen är fullbelagd samtidigt som det fattas personal. Dessutom är patienterna svårt sjuka och huvudskyddsombudet oroar sig för deras säkerhet.

Det höga arbetstrycket och bristen på pauser gör att personalen mår dåligt och börjar få symtom på utmattning. Sjukskrivningarna ökar, men vikarier sätts inte in. Nu vill huvudskyddsombudet att Arbetsmiljöverket gör en oanmäld inspektion. Den ohållbara arbetsmiljön måste belysas, skriver han i sin anmälan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida