Arbetsmiljöverket får extra miljoner för att kartlägga våld och hot

Arbetsmiljöverket får extra miljoner för att kartlägga våld och hot
Arbetsmiljöverket får i uppdrag att bland annat belysa hot och våld i skolan. Arkivbild: Colourbox

Regeringen delar ut drygt tre miljoner kronor till Arbetsmiljöverket för att fördjupa den satsning på förebyggande av hot och våld som påbörjades 2009.

En kunskapsöversikt kring hot och våld inom vård och omsorg. En närmare granskning av hot och våld kopplat till offentliganställdas tjänsteutövning. Särskilda inspektionsinsatser inom branscher där jämställdhetsperspektivet särskilt behöver uppmärksammas.

Det är några av de frågor som regeringen vill att Arbetsmiljöverket tar tag i för de 3,2 miljoner kronor som verket nu tilldelats.

Regeringen gör nämligen bedömningen att en ”ökad satsning på att förebygga hot och våldsrisker med utgångspunkt från ett jämställdhetsperspektiv innebär ett bra komplement till verkets ordinarie tillsynsverksamhet”.

Arbetsmiljöverkets pressekreterare Catarina Edgars påpekar att anslaget inte ska blandas ihop med verkets budgetering för år 2012, där ytterligare pengar begärdes för att utreda ökningen av anmälda arbetsskador under 2010.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida