Arbetsmiljöverket fick fart på Carema i Linköping

Otydlig arbetsledning och för hög arbetsbelastning. Till slut blev det för mycket för sjuksköterskorna på Caremas äldreboenden i Linköping. Men med hjälp av Vårdförbundet och Arbetsmiljöverket är bättring på gång.

Efter att ha gått på knäna en längre tid, under bördan av otydlig arbetsledning och alldeles för hög arbetsbelastning, vände sig sjuksköterskorna i Caremas sjuksköterskegrupp i Linköping till Vårdförbundet.

Vårdförbundet kallade till ett medlemsmöte och pratade igenom saken. På mötet utsågs också en medlem till förtroendevald och skyddsombud.

Under mötet kom det fram att arbetsledningen hade blivit alltför otydlig i samband med ett tidigare chefsbyte. Till exempel hade de nya cheferna inte fått arbetsmiljöansvaret delegerat till sig från regionchefen (i avvaktan på att de skulle gå rätt utbildning) och dessutom gav de motstridiga besked i till exempel prioriteringsärenden.

Stor personalomsättning

Att det var något på tok märktes inte minst på personalomsättningen. Eftersom det inte fanns tid för introduktion valde många nyanställda att sluta efter bara kort tid på Carema.

Cheferna kontaktades, men samtalen med dem ledde ingen stans. Framför allt förstod inte arbetsgivaren situationens allvar och att det fordrades omedelbara åtgärder.

– Det var i det läget vi kontaktade Arbetsmiljöverket, berättar Maria Ljung, medlem i Vårdförbundets styrelse i Östergötland.

Hälsorisk

Arbetsmiljöverkets inspektörer fann – liksom Vårdförbundet och de anställda på Carema – att den otydliga arbetsledningen och den stora arbetsbördan utsatte de anställda för risker för hälsan.

I sitt sjusidiga beslut tar Arbetsmiljöverket i Linköping upp arbetsmiljöproblemen i sex punkter. Otydlighet när det gäller arbetsmiljöarbetet, prioriteringen av arbetsuppgifter, rapportering av tillbud och tid för introduktion och rutiner är fyra av punkterna. En femte handlar om sjuksköterskornas psykosociala arbetsmiljö och i den sjätte punkten efterfrågas en handlingsplan för förbättringsåtgärder.

– Det här var faktiskt början till något bra. Regionchefen tog verkligen problemen på allvar och en förbättring av organisationen är nu på gång, säger Maria Ljung.

Ytterligare en tjänst

Dessutom har ytterligare en sjukskötersketjänst utlysts, vilket kommer att lätta något på arbetsbördan.

Carema har, enligt Arbetsmiljöverkets beslut, till i slutet av november på sig för att få ordning på verksamheten. Det är de anställda på Carema nöjda med; de ser hellre att de får en stabil organisation som fungerar än en skrivbordsprodukt. Då gäller det att göra jobbet ordentligt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida