Arbetsmiljöverket gör kontroll på 200 akutsjukhus

Arbetsmiljöverket gör kontroll på 200 akutsjukhus
Arbetsmiljöverket ska inspektera samtliga sjukhus med akutintag i landet. Foto: Ted Fahn

Rapporterna om överbeläggningar och dåliga arbetsförhållanden på landets akutsjukhus blir allt fler. Skyddsombuden har begärt att Arbetsmiljöverket ska ingripa och nu görs en omfattande kontroll som ska pågå under hela hösten.

Arbetsmiljöverket anser att överbeläggningarna under 2000-talet har ökat till en omfattning som riskerar både personalens hälsa och patientsäkerheten. Tidigare inspektioner på enstaka sjukhus har visat på risker med besvärliga arbetsställningar, hög arbetsbelastning, smitta, hot och våld orsakade av för trånga lokaler.

Det har bland annat lett till att Arbetsmiljöverket förbjudit olämpliga placeringar av patientsängar i trånga rum och korridorer. Men eftersom problemen fortsätter att öka ser man sig nu tvungen att göra en total översyn på alla sjukhus i landet som har akutintag.

Kritik från Socialstyrelsen

I flera artiklar har Vårdfokus beskrivit problemen med överbeläggningar och dålig arbetsmiljö på landets akutmottagningar. Bara under de senaste veckorna har det handlat om Göteborg, Karlstad, Helsingborg och Västerås. Tidigare denna vecka gick Socialstyrelsen ut och kritiserade landstingen för att överbeläggningarna fortsätter att öka.

– Arbetsgivaren måste skaffa sig en strategi för att förebygga arbetsmiljöproblem som uppstår på grund av överbeläggningar. De ska kunna hantera situationer med ökat patienttryck utan att riskera ohälsa hos sin personal och arbeta förebyggande så att inte tillfälliga överbeläggningar blir permanenta, säger Håkan Olsson, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket.

Totalt kommer det att göras cirka 200 inspektionsbesök. Tillsynen genomförs i två steg och pågår under hela hösten. På flera håll görs inspektionerna i samverkan med Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida