Arbetsskadeförsäkringen föreslås bli mer rättssäker och jämställd

Dagens arbetsskadeförsäkring har många allvarliga brister, anser Arbetsskadekommissionen som i dag lämnade sin slutrapport.

Arbetsskadeförsäkringen är inte rättssäker, kvinnor och mäns arbetsskador bedöms olika, arbetsgivare har svaga ekonomiska drivkrafter att investera i arbetsmiljön och alla arbetstagare har inte samma försäkringsskydd mot arbetsskador. Detta enligt Arbetsskadekommissionen som i dag lämnade sin rapport till regeringen.

I en debattartikel i dagens Svenska Dagbladet skriver kommissionen att alla bör ha rätt till professionella bedömningar och god arbetsmiljö oavsett yrke, kön eller härkomst.

”Till exempel har flera studier konstaterat att arbetsgivare brister i ansvar, både för det förebyggande arbetet och när det gäller skyldigheten att bidra till rehabilitering”, skriver Arbetsskadekommissionen och hoppas att den parlamentariska socialförsäkringsutredningen tar till sig kommissionens förslag.

”Personer som drabbas av en arbetsskada har rätt att kräva en fungerande organisation för utredning, beslut och rehabilitering”, skriver ordföranden Björn von Sydow, huvudsekreteraren Eva Erlandsson och sekreterare Mia Carlsson.

Arbetsskadekommissionen föreslår att:

  • Dagens generella arbetsskadebegrepp kompletteras med en sjukdomslista och att en arbetsskadekommitté bör få uppdraget att rekommendera uppdateringar av sjukdomslistan. En liknande lösning finns redan i Danmark och fungerar bra.
  • Arbetsskadeärenden alltid ska innehålla ett motiverat ställningstagande om att utredningen är av tillräcklig omfattning för att beslut i saken ska kunna fattas.
  • Mer pengar avsätts till forskning med fokus på att öka jämställdheten inom försäkringen. Den forskningen bör särskilt inriktas på områden som i dag bedöms vara oklara, i synnerhet yrken inom vård och omsorg.
  • Erfarenhetsbaserade premier införs för att uppmuntra arbetsgivare att investera i hälsa och säkerhet. I kombination med Arbetsmiljöverkets tillsyn och sanktioner kan det bidra till bättre arbetsmiljöer och färre arbetsskador.

 

?
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida