Arbetstider

”Att privatanställda har sämre nattvillkor är inte okej”

”Att privatanställda har sämre nattvillkor är inte okej”
För att orka jobba natt och rotation väljer många att "betala" med deltid. Arkivbild: Mostphotos

Går du ner i arbetstid för att orka jobba natt och rotation? Då är du inte ensam. Nu kräver Vårdförbundet kortare veckoarbetstid för fler privatanställda nattarbetare.

Just nu pågår förhandlingar mellan Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen Almega Vårdföretagarna. Det som diskuteras är villkoren för 5 500 medlemmar inom privat vård och omsorg, exempelvis anställda på Capio och Aleris, och anställda inom äldreomsorgen och företagshälsovården (avtal D, E och F).

Som många andra

De centrala kollektivavtalen med Almega, som lägger grunden för lokala avtal, sades upp den sista september. Vårdförbundet vill ha nya avtal med kortare veckoarbetstider för alla som jobbar natt, i nivå med de villkor som tecknades 2016 för offentliganställda inom SKL, Sveriges kommuner och landsting, och för privat ambulans 2017.

Enligt Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg tvingas i dag många medlemmar inom den privata vårdsektorn gå ner till deltid för att orka jobba natt.

Annelie Söderberg, Vårdförbundet.

Hon blir upprörd när hon jämför med villkoren i mer mansdominerade branscher. Som exempel tar hon IF Metalls teknikavtal med Teknikföretagen där veckoarbetstiden är 34 timmar vid ständig natt.

– Som det är nu får våra medlemmar, som framför allt är kvinnor, betala med sin egen hälsa, lön och pension för att bemanna vården på natten, säger hon.

Allt fler berörs

Vårdförbundet anser att bättre villkor är extra viktigt att få till just nu. Efter valet fick många landsting och regioner ”vårdvalsvänliga” styren och omställningen till nära vård får den privata vårdsektorn att växa. Ett ökat vårdbehov inom den privata vården kräver hälsosammare arbetstider för medarbetarna och villkor som gör det hållbart att jobba dygnets alla timmar, säger Annelie Söderberg.

– Att privatanställda har sämre nattvillkor än anställda inom kommun och landsting, det är inte okej. Vi får se om de privata vårdgivarna är villiga att visa att de är attraktiva arbetsgivare.

Vårdförbundets krav

Så här ser Vårdförbundets krav ut när det gäller arbetstider i det centrala avtalet med Almega:

  • 34 timmar och 20 minuters veckoarbetstid vid ständigt nattjänstgöring. I dag ger de centrala avtalen en veckoarbetstid på 36 timmar och 20 minuter.
  • 34 timmar och 20 minuters veckoarbetstid vid 30 procent natt och en veckoarbetstid på 36 timmar och 20 minuter vid 20 procent natt. I dag är veckoarbetstiden vid rotation mellan 37-40 timmar enligt de centrala avtalen.

Annelie Söderberg är noga med att påpeka att de centrala avtalen är en grund och att ännu bättre villkor kan förhandlas fram lokalt, utifrån olika verksamheters specifika förutsättningar och behov.

Inga detaljer

Almegas förhandlingschef Linn Bentley, som har vårdföretagens bästa för ögonen, skriver i ett mejl till Vårdfokus att hon inte vill kommentera pågående förhandlingar. Men i stora drag är det viktigast för Almega att få till ett nytt kollektivavtal med Vårdförbundet som ”gör det möjligt för våra medlemsföretag att bedriva verksamhet och vara attraktiva arbetsgivare”, skriver hon.

Linn Bentley, Almega.

Hon lyfter också att Almega ser det som ett problem att kommuner och landsting inte betalar mer för den privata vården och att ersättningarna borde höjas eftersom kostnaderna ökat.

Krav på AST

Utöver arbetstider är ett annat krav från Vårdförbundet att privata vårdgivare ska införa AST, alltså betald akademisk specialisttjänstgöring enligt Vårdförbundets modell.

Här ser Vårdförbundet stora behov, inte minst inom företagshälsovården och geriatriken. Annelie Söderberg misstänker att bristen på specialistutbildade kan ligga bakom höga sjukskrivningstal bland medlemmarna, som får utföra arbetsuppgifter de egentligen inte har kompetens för.

Känner du igen dig i det här? Kontakta gärna Vårdfokus och berätta om din arbetssituation: info@vardfokus.se

Vad händer nu?

  • Enligt Vårdförbundet går förhandlingarna med Almega trögt.
  • Avtalet löper ut sista december, om inget nytt avtal tecknats innan dess strandar förhandlingarna och då kan det bli konflikt.
  • För enskilda medlemmar fortsätter samma villkor att gälla tills ett nytt avtal finns på plats.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida