Avdelningen som lyckas få personalen att trivas och stanna kvar

Avdelningen som lyckas få personalen att trivas och stanna kvar
Patienten i fokus ger god vårdkvalitet och ökar personalens trivsel. Arkivbild: Colourbox

Kirurgavdelning i Karlstad får pris för sin goda arbetsmiljö. Patientnärmre vård är nyckeln.

På kirurgavdelning 6 på Centralsjukhuset i Karlstad har de arbetat utifrån modellen Patientnärmre vård i många år. Nu har de fått Suntarbetslivspriset för sin goda arbetsmiljö. Avdelningschefen Annika Carlson tror att en av anledningarna till att de lyckas så bra är att de följer strukturen i arbetsmodellen fullt ut.

– Vi utgår hela tiden från patientperspektivet, så den som ska arbeta här måste verkligen tycka om att vara nära patienterna. En utvärdering av arbetsmetoden visar att vårdkvaliteten är god och det skapar trivsel bland medarbetarna, vilket i sin tur leder till ännu bättre vårdresultat, säger hon.

Sex friskhetsfaktorer

För att komma i fråga för Suntlivpriset måste sex friskfaktorer vara uppfyllda:

  • Daglig och direkt kontakt med chefer.
  • Behov av kompetensutveckling och utbildning tillgodoses.
  • Byte av arbetsuppgifter uppmuntras.
  • Chefer ger feedback och medarbetare känner att de kan komma med synpunkter och kritik.
  • Stöd av chefer att prioritera arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning.
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs strukturerat i det dagliga arbetet.

Tvärprofessionella team kring patienten, mobila arbetsstationer och en receptionist är sådant som utgör den organisatoriska ramen kring patientnära vård. Morgonmöten varje dag och återkommande speglingar och reflektionsforum är viktiga stöd som höjer arbetsglädjen i teamen.

– Vi har också ett system där medarbetare skriver ner sådant de vill förändra på en post-it lapp som sätts upp i personalrummet. En del tar vi upp direkt – annat tas upp mer strukturerat med läkargruppen en gång i månaden, säger Annika Carlson.

Tillräckligt bra är bra ibland

För henne innebär ett stödjande klimat också att erbjuda stresshantering och friskvård. En påminnelse om innebörden av ”good enough” är också nyttigt ibland.

– För högt ställda krav kan skapa stress hos den enskilda individen. Om tiden inte räcker till och förutsättningarna inte finns måste man lära sig acceptera att sänka ribban.

På kirurgavdelning 6 är trivseln hög och personalomsättningen låg. Anledningen är inte att de har lite att göra.

– Fokus i den patientnära vården är patienten och teamen kring patienten. Vi jobbar med värdegrunden varje dag, har en platt organisation, en närvarande chef och vi låter teamen slippa mycket av det administrativa arbetet. Men stress handlar inte bara om att ha mycket att göra – det handlar om trygghet i arbetsgruppen också, säger Annika Carlsson.

Fakta

Suntarbetslivspriset går till en arbetsplats inom kommun- och landstingssektorn och Pactabolag, som visat prov på ett imponerande arbetsmiljöarbete. Priset är 50 000 kronor och vinnaren korades på Gilla jobbet-mässan den 23 oktober.

Läs forskningsrapporten om Patientnärmre vård

Läs resultatrapporten om Patientnärmre vård

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida