”Avskaffade skyddskommittéer försvagar fackets ställning”

Regeringen planerar att slå ihop skyddskommittéerna med övriga samverkansorgan på företagen. Företagen sparar 126 miljoner kronor, säger regeringen. Det försvagar fackets ställning, säger ett skyddsombud.

I november, meddelar regeringen, kommer det ett förslag till riksdagen om att arbetsmiljölagen ska ändras. Bestämmelserna om skyddskommitté ska tas bort.

Några överväganden om vad det egentligen betyder för skyddsarbetet på arbetsplatserna görs inte.

Syftet beskrivs i en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet så här: ”Minskad mötestid utan att kvalitén på samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare försämras.”

Samordnas

Skälet till förslaget är alltså att spara pengar åt företagen. Skyddskommitténs uppgifter kan enligt regeringen samordnas med andra samverkansgrupper enligt till exempel lagen om anställningsskydd (las). Regeringen beräknar att skyddskommittéerna sammanträder för 168 miljoner kronor om året.

Men enligt Margaretha Sandström, huvudskyddsombud för Vårdförbundet i Västernorrland, är förslaget mycket negativt.

Urholkning

– Det skulle innebära en urholkning av skyddsombudens ställning. Jag upplever det som att regeringen minskar den lilla makt som vi i facket trots allt har genom arbetsmiljölagstiftningen, säger hon.

Hon pekar på andra åtgärder som minskat möjligheterna för facket att arbeta, till exempel nedskärningar i Arbetsmiljöverkets resurser och planerade försämringar av las.

– Det känns nästan som om vi snart är tillbaka där allt började för över hundra år sedan, säger hon.

Besparingar

Regeringens skäl till förändringen är alltså omsorg om företagens ekonomi. Men en genomgång som TCO-tidningen har gjort visar att ett sådant förslag sannolikt inte skulle innebära några större besparingar. Sättet att räkna är inte invändningsfritt.

”Kontroll av efterlevnad definieras som en administrativ kostnad. Det leder till att Arbetsmiljöverkets inspektioner utgör en administrativ kostnad.”, skriver TCO-tidningen.

Dubbel bokföring

TCO-tidningen citerar Arbetsmiljöverket, som i en kritisk inlaga till regeringen syrligt konstaterar att om verket inte gör några inspektioner alls minskar företagens administrativa kostnader till noll. Men det strider mot den uppgift Arbetsmiljöverket har, att se till att arbetsplatserna är säkra.

Dessutom ägnar sig regeringen åt dubbel bokföring. Samma besparingar räknas hem flera gånger.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida