”Avtal bättre än tandlös lag”

”Avtal bättre än tandlös lag”
Jani Stjernström ordförande för Vårdförbundet i Västmanland

Arbetsmiljölagen är inte så kraftfull. Det finns bättre verktyg att använda för den som vill förbättra arbetsmiljön för sina arbetskamrater.

Det tycker Eva-Lisa Krabbe, förbundssekreterare i Vårdförbundet. I alla fall inom Vårdförbundets största avtalsområde. Hon syftar på Fas 05, ett avtal Vårdförbundet har med arbetsgivar­organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL. Förkortningen ska utläsas förnyelse-arbetsmiljö-samverkan.?

— Genom Fas 05 kan vi påverka arbets­­miljön i större utsträckning än vi kan med hjälp av arbetsmiljölagen. Den är rätt tandlös, säger hon.?

Hon tycker att rätten till hälsa — som arbetsmiljölagen i och för sig utgår från — är större än bara ett skydd mot att skadas.?

— Även om lagen i sig handlar om rätt till hälsa, så handlar regelverket och tillämpningen om skydd mot skada. Om man kommer in först i det skedet är det oftast för sent, säger Eva-Lisa Krabbe.??

Janí Stjernström, ordförande för Vårdförbundet i Västmanland, har noterat att antalet anmälningar enligt arbetsmiljölagens kapitel 6, paragraf 6a (det som kallas 6:6a-anmälningar) har ökat på senare år. Hon är kritisk mot det — på ungefär samma grunder som Eva-Lisa Krabbe.?

— Om det går så långt har skyddsombudet inte klarat sitt uppdrag. När Arbetsmiljöverkets inspektörer kommer är det ofta för sent att förebygga de skador som drabbar medlemmarna, säger Janí Stjernström.?

Samtidigt är hon kritisk till Vårdförbundet när det gäller hur skyddsombuden utbildas för sitt uppdrag. ?

— Vi är otydliga som förbund gente­mot de förtroendevalda om vad det innebär att vara skyddsombud. För det fordras goda kunskaper — men jag tycker att Vårdförbundet förringar det behovet, säger hon.?

Hon vill att förbundet centralt ska stärka skyddsombudens arbete lokalt, och punktar upp några åtgärder som skulle bidra till det:?

  • Bättre arbetsmiljökunskap centralt.?
  • Att det görs tydligt att arbetsmiljökunskapen är viktig.?
  • Hjälp att skapa ett nätverk för alla arbetsmiljöansvariga i avdelningarna, främst huvudskyddsombuden.?
  • Bättre material att använda i avdelningarnas utbildning för skyddsombuden.?

Enligt lag är arbetsgivaren skyldig att ge skyddsombuden utbildning för sitt uppdrag. Också de fackliga organisationerna, som utser skyddsombuden, ger skyddsombuden utbildning för uppdraget.??

För Vårdförbundets del ingår den utbildningen i den generella utbildning som man ger de lokalt förtroendevalda. Vårdförbundet centralt bidrar så tillvida att man tillhandahåller material för utbildningen. I övrigt är det respektive avdelning som har ansvaret för utbildningen.?

Eva-Lisa Krabbe tycker att Fas 05 ger ett bra stöd i arbetet för en bättre arbetsmiljö i kommuner och landsting. Däremot är det sämre beställt på den privata sidan.?

— Vi behöver utveckla det fackliga arbetet hos privata arbetsgivare, oavsett om det handlar om vanligt fackligt arbete eller skyddsombudsarbete. Det har varit svårt när vi haft många mycket små arbetsplatser. Möjligheterna blir större nu när de privata arbetsgivarna blir större. Ett problem är att det inte finns någon facklig tid hos de privata arbetsgivarna, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida