Avtal 2019

Förhandlingar om nytt avtal förlängs

Förhandlingar om nytt avtal förlängs
Annelie Söderberg, Vårdförbundets förhandlingschef. Foto: Lars Nyman

Det blir inget nytt avtal mellan Vårdförbundet och SKL och Sobona på söndag. Parterna väljer i stället att fortsätta förhandlingarna, vilket innebär att det nuvarande avtalet förlängs.

Söndag den 31 mars skulle avtalet mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting och Sobona (kommunala bolag) ha löpt ut. Sent på fredagseftermiddagen kom beskedet att de centrala förhandlingarna fortsätter även efter helgen.

Parterna har kommit överens om att förlänga avtalet tills vidare med 14 dagars uppsägningstid.

–  Vi kommer nu att fortsätta förhandlingarna med målet att sluta ett nytt avtal, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.

Läs också: ”Vi är långt ifrån färdiga med förhandlandet.”

Avtalet gäller för 90 000 av Vårdförbundets medlemmar i regioner, kommuner och kommunla bolag.

Här kan du läsa allt vi skrivit om de pågående avtalsförhandlingarna.

Liten kollektivavtalsskola

  • Vårdförbundet tecknar avtal för sina medlemmar både centralt och lokalt.
  • På lokal nivå är motparten kommuner, regioner, företag och myndigheter.
  • På central nivå är motparten arbetsgivarorganisationer som Sveriges kommuner och landsting, SKL, som förhandlar tillsammans med Sobona (kommunala företag).
  • De centrala avtalen reglerar lön och andra anställningsvillkor för Vårdförbundets medlemmar och anger vad som går att göra avvikelser från i lokala avtal.
  • Årets avtalsrörelse handlar om de offentliganställdas villkor som finns reglerade i Huvudöverenskommelsen, HÖK:en, det centrala avtalet mellan Vårdförbundet och SKL samt Sobona.
  • I HÖK:en ingår löneavtalet, avtalet om allmänna bestämmelser, AB och bilagor som exempelvis nattarbetstidsavtalet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida