Barnmorskans utmattningsdepression var en arbetsskada

Kammarrätten går emot försäkringskassan och ger en barnmorska livränta retroaktivt sedan tre år.

Utöver sina ordinarie arbetsuppgifter hade barnmorskan arbetat som avdelningsföreståndare eller vårdenhetschef i elva år. Det sista året hade hon på ledningens uppdrag organiserat om flera avdelningar delvis mot personalens vilja.

Tidsramarna var stramt satta, hon kände inget stöd från sina chefer och fick ingen handledning. 1997 fick hon diagnosen psykisk överansträngning/utbrändhet stressrelaterad utmattningsreaktion som också godkändes som arbetsskada.

Annat än arbetet påverkade

Barnmorskan sjukskrevs i januari 1998 till februari 2005 då hon fick sjukpension för utmattningsdepression, hypertoni och hyperlipidemi. Hon ansökte om arbetsskadelivränta men försäkringskassan ansåg att en sådan kräver mer extrema arbetsförhållanden än de som barnmorskan hade haft på sin arbetsplats och avslog hennes begäran.

Kassans förtroendeläkare ansåg det var andra sjukdomar och familjeförhållandena som ihop med påfrestningarna i arbetet hade lett till hennes skada.

Arbetssituationen var extrem 

Barnmorskan överklagade till länsrätten som höll med försäkringskassan om att sjukskrivningen hade varat för länge för att ha med den många år tidigare godkända arbetsskadan att göra.

Men kammarrätten i Göteborg ger barnmorskan rätt. Hon var utsatt för skadlig inverkan på arbetet under en lång tid. Hennes besvär och diagnos har inte förändrats sedan de först beskrevs och det finns inga andra somatiska, sociala eller personlighetsmässiga faktorer som talar emot ett samband, skriver kammarrätten i sin dom. Hon får sin livränta från 2005.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida