Bättre nattsömn för skiftarbetande sjuksköterskor i Helsingfors

Bättre nattsömn för skiftarbetande sjuksköterskor i Helsingfors
Bra nattsömn gör sjuksköterskor alerta på jobbet.

Skiftarbetande sjuksköterskor i Helsingfors mådde bättre när de fick längre tid att återhämta sig mellan arbetspassen. Nu har staden beslutat att tillämpa resultaten i sin fortsatta planering.

I forsknings- och utvecklingsprojektet Hälsosamma arbetstider deltog 75 sjuksköterskor från sex avdelningar inom Helsingfors stads akutvårds- och långvårdssektorer.

Tanken var att utveckla ett bättre arbetsskiftsystem för sjuksköterskor i primärvården som har oregelbundet skiftarbete.

För de 75 deltagarna minskades antalet tillfällen då ett morgonskift följde på ett kvällsskift. De fick på så vis längre tid att återhämta sig mellan arbetspassen. Sjuksköterskorna fick besvara en enkät innan förändringen infördes och en efter ett år.

Det visade sig att sjuksköterskornas välbefinnande förbättrades både på arbetet och under fritiden. Deras nattsömn blev betydligt längre och bättre och de kände sig avsevärt vaknare och alertare på arbetet.

Förbättringen var oberoende av personens ålder. Den nya ordningen hade också positiva effekter på de medverkandes familjeliv, och sociala liv i övrigt. Det gällde särskilt för dem mellan 20 och 40 år som upplevde skiftarbetet som svårast att kombinera med livet utanför arbetet.

Projektet genomfördes av Arbetshälsoinstitutet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida