Blekinge: Uppsagda arbetstidsmodeller upprör

Landstinget i Blekinge har sagt upp arbetstidsmodellerna för Vårdförbundets medlemmar. Enligt Vårdförbundets ordförande i Blekinge Annika Wåhlin är det är en osmaklig personalpolitik som slår undan benen på verksamheten.

– Man tar bort medarbetarnas och de lokala chefernas främsta verktyg för att hantera verksamheten och få en vård som håller sig inom de ekonomiska ramar som finns. Arbetstidsmodellerna har varit ett sätt för medarbetare och lokala chefer att ta ansvar för bemanningen dygnet runt, det har gagnat både patienterna och medarbetarna., säger hon.

Enligt Vårdförbundet har modellerna gett personalen bättre förutsättningar att få den tid för vila och återhämtning som är förutsättningen för en säker vård.

– Landstinget i Blekinge har en ansträngd ekonomi, men erfarenheterna säger att det här inte blir billigare. Risken är också att vårdskadorna ökar när personalen inte får sin vila, säger Annika Wåhlin. 

I två år har Vårdförbundet förhandlat med arbetsgivaren för att hitta en arbetstidsmodell för nattarbete utan att få gehör.

Uppsägningen gäller förutom Vårdförbundets medlemmar också Kommunals och SKTFs men inte Läkarförbundets medlemmar.  Nyordningen börjar gälla den 15 mars. För att det ska fungera påpekar Annika Wåhlin att det finns scheman som måste vara färdiga senast den sjunde januari.

Vårdfokus.se har sökt landstingsrådet Kalle Sandström (S) för en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida