Blir inringda så ofta att de tvingas ta hjälp av Arbetsmiljöverket

Blir inringda så ofta att de tvingas ta hjälp av Arbetsmiljöverket
Sjuksköterskor känner sig pressade av att hela tiden behöva ringa in lediga kolleger, eller själva ställa upp och jobba extra.

Sjuksköterskorna på medicin- och kirurgvårdavdelningarna på sjukhuset i Östersund blir inringda så ofta på fritiden att de mår dåligt, enligt Vårdförbundet i Östersund. De har nu vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp.

26 mars 2013

– Vi har medlemmar och anhöriga till medlemmar som ringer till oss och säger: ”Ni måste göra något, min fru ligger hemma och gråter. Det ringer alltid när hon är ledig och hon vill ställa upp men hon orkar inte”, berättar Barbro Englesson, avdelningsordförande.

Enligt henne råder samma problem i Östersund som på många andra sjukhus. Mer avancerad vård har ökat behovet av mer utbildad personal samtidigt som grundbemanningen av sjuksköterskor anpassad efter ett minimibehov. Istället används något som kallas för dragspel, en möjlighet att öppna fler vårdplatser och ringa in personal när behovet uppstår.

Hårt utnyttjat dragspel

– Problemet är bara att detta används mycket oftare än vad det är tänkt. Om jag säger två till tre gånger i veckan är det ingen överdrift, säger Barbro Englesson.

Istället för att sköta sitt arbete med patienterna får sjuksköterskorna lägga tid på att skriva in nya patienter och försöka ringa in mer personal, vilket blir allt svårare.

– Antalet vikarier att ta till eller folk som frivilligt ställer upp minskar, man orkar inte. Fler och fler mår dåligt. Våra medlemmar hamnar i ett etiskt dilemma, ska de ringa in lediga kolleger eller stanna kvar och jobba extra själva, säger Barbro Englesson.

Annan bild hos ledningen

Tillförordnade landstingsdirektören Björn Alnäs vet inte riktigt vad han ska tro. Han har tagit del av Vårdförbundets rapporter om arbetsmiljön, men får en annan bild av verkligheten när han tittar i statistiken och de rapporteringssystem för missförhållanden som finns inom landstinget. Sjuktalen ökar, men inte mer än i övriga landet, och väldigt få avvikelser skrivs, berättar han.

– Rent allmän finns det en skillnad mellan vad statistiken visar och det man säger att personalen upplever.

Förhoppningsvis ska de olika bilderna av verkligheten klarna med hjälp av Arbetsmiljöverket, som tagit på sig uppdraget att reda ut hur det egentligen står till på vårdavdelningarna, framför allt inom medicin och kirurgi. I ett första steg har anställda fått besvara en enkät om arbetssituationen på avdelningarna.

Beredd diskutera arbetstidsmodellen

Enligt Björn Alnäs är landstingsledningen beredd att diskutera upplägget för bemanning och ansvarsfördelning när bilden av verkligheten klarnat. Men att problemet ligger i att grundbemanningen är för låg, som Vårdförbundet tillsammans med Kommunal och Läkarförbundet anser, det är han inte lika säker på. Han vill hellre prata om arbetstidsmodeller.

– Vi har en arbetstidsmodell som bygger på att det är medarbetarnas ansvar att hoppa in. Jag är absolut beredd att titta över den om det visar sig att den leder till arbetsmiljöproblem, för modellen är inte heller billig för arbetsgivaren, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida