Arbetsmiljö

Blir sjuka av inomhusmiljön på operation i Trollhättan

Blir sjuka av inomhusmiljön på operation i Trollhättan
Fortfarande blir vissa av medarbetarna på Näl:s operationsenhet i Trollhättan sjuka av inomhusmiljön. Ingen vet varför.

Sedan lång tid tillbaka har personal på Norra Älvsborgs Länssjukhus operationsenhet i Trollhättan besvärats av symtom som tyder på att något är galet med inomhusmiljön. Nu kräver Arbetsmiljöverket att bristerna åtgärdas.

För ganska exakt ett år sedan insjuknade plötsligt ett 20-tal medarbetare på operationsenheten vid Norra Älvsborgs Länssjukhus, Näl, med stickningar i halsen och andningssvårigheter. Trots omfattande undersökningar är det ingen som vet vad som orsakade symtomen den gången.

Många olika problem

Både dessförinnan och senare har nya problem med inomhusmiljön besvärat de anställda. För flera år sedan byggdes en ny sterilcentral. När den började användas insjuknade flera medarbetare på grund av mögelproblem. Även i väggarna i kafferummet hittades senare mögel.

– Dessa problem är åtgärdade, trots det fortsätter vissa av medarbetarna att klaga över att de blir irriterade i ögonen och luftvägarna, det kittlar i näsan och de blir varma i huden. Arbetsgivaren har tagit problemen på stort allvar, men fortfarande vet vi inte vad det beror på, säger operationssjuksköterskan Anna Widenberg som är förtroendevald för Vårdförbundet och skyddsombud på arbetsplatsen.

Just nu är det fem arbetstagare som får tydliga symtom när de vistas i vissa av operationsavdelningens lokaler.

En utredning som gjorts av analys- och teknikkonsultföretaget WSP Sverige lämnades så sent som i januari i år till Arbetsmiljöverket. När myndigheten några veckor senare åkte till Trollhättan för att inspektera arbetsmiljöarbetet på på plats konstaterade de att problemen kvarstår och att det finns behov av ytterligare åtgärder.

Kräver en handlingsplan

Arbetsmiljöverket kräver nu att vårdgivaren tar fram en handlingsplan som tydligt visar hur man tänker gå vidare för att komma tillrätta med inomhusmiljön. ”Att situationen är komplex fråntar inte arbetsgivaren ansvaret för att förebygga att personalen drabbas av byggnadsrelaterad ohälsa”, skriver Arbetsmiljöverket i sitt inspektionsmeddelande.

Om inte bristerna och riskerna åtgärdas kan myndigheten besluta om ett föreläggande eller förbud att bedriva verksamhet i lokalerna.

I början av maj ska Arbetsmiljöverket göra ett nytt besök på operationsenheten för att se hur kraven har uppfyllts och i vilken grad skyddsombud och medarbetare varit delaktig i åtgärderna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida