BLODSMITTA. Fler i vården anmäler stick- och skärskador

Arbetsgivaren ska se till att minska riskerna, men stickskyddat material anses dyrt.

Debatt. Antalet som har anmälts som smittade i sitt arbete i vården har ökat från 30 till 40 de senaste fyra åren, berättade Arbetsmiljöverkets Gudrun Skoglund vid ett seminarium i Stockholm om hur riskerna för blodsmitta i vården kan minskas. Ändå är lagstiftningen tydlig när det gäller arbetsgivarens ansvar att se till att riskerna är så små som möjligt.

I en debatt om vad arbets­givaren kan göra för att minska riskerna för personalen att drabbas av skador och i värsta fall blodsmitta, sa chefs­läkaren vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, Torbjörn Söderström, att han såg kostnaderna som ett hinder mot att gå över till stickskyddat material.

En uppfattning som inte delas av Kaj Johansson, initia­tivtagare till Riksföreningen hepatit c vårdnet, som arrangerade seminariet.

– Det är småpengar om man jämför med vad en smittad person kostar. Inte minst i lidande för den drabbade, sa han.

Vårdförbundets Stefan Lundberg undrade hur det kommer sig att man i vården inte värnar om personalens säkerhet på samma sätt som man gör om god vård för patienten.

– Måste det vara förknippat med straff för att arbetsgivaren ska göra det? En dyr datortomograf köps in för att patienten ska få så god vård som möjligt. Borde man inte tänka så även när det gäller god säkerhet för personalen?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida