Böter hotar KS Huddinge efter överbeläggningar

Böter på en halv miljon kronor kan drabba Karolinska sjukhuset Huddinge om inte en rad brister när det gäller överbeläggningar åtgärdas före den 15 november.

Efter anmälningar från skyddsombuden och en rad oanmälda inspektioner riktar Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket i dag hård kritik mot överbeläggningarna på Karolinska sjukhuset i Huddinge.

– Överbeläggningar verkar ha accepterats som ett normaltillstånd, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm i ett uttalande.

Patientsäkerhet och arbetsmiljö

Mira Nyberg på Vårdförbundets sektion på sjukhuset är glad över myndigheternas beslut. Hon tycker också att det är positivt att de har samarbetat på det sätt de har gjort.

– Vi har påtalat det här länge, säger hon. Det är både en fråga om säkerheten för patienterna och en arbetsmiljöfråga för oss.

Hon påpekar också att regelmässig överbeläggning inte bara drabbar personalen på vårdavdelningarna. Också till exempel de biomedicinska analytikerna får mer prover att analysera och röntgensjuksköterskorna fler undersökningar att göra när patienterna blir för många i förhållande till resurserna.

Vite på en halv miljon

Om inte sjukhuset har rättat till missförhållandena senast den 15 november kan sjukhuset drabbas av böter på 500 000 kronor.

Socialstyrelsen kräver att

• brister när det gäller bemanning, lokaler och utrustning ska åtgärdas. Det har till exempel förekommit att svårt sjuka och döende patienter fått ligga bakom skärmar i fullbelagda vårdrum med anhöriga runt bädden på grund av överbeläggningar.

• det upprättas rutiner som säkerställer att personalen har den kompetens som krävs för att vårda patienter som på grund av platsbrist placeras på andra vårdavdelningar utanför den egna specialiteten.

• man ser till att identifiera, analysera och bedöma riskerna i verksamheten i samband med brist på akut- och intensivvårdsplatser. Det ska dessutom finnas rutiner för att åtgärda orsakerna till patientsäkerhetsriskerna.

Förbud mot felplacerade sängar

Samtidigt överväger Arbetsmiljöverket att förbjuda felplacerade sängar och kräva att riskbedömningar genomförs vid överbeläggningar vid Karolinska i Huddinge. Bland annat ska det framgå  vilka åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Landstinget har fram till den 15 november på sig för att yttra sig i frågan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida