Böter utdömda för överbeläggningar på Karolinska Huddinge

Böter utdömda för överbeläggningar på Karolinska Huddinge
Bristen på vårdplatser är ett stort problem i hela landet. Foto: Colourbox

Stockholms läns landsting har inte vidtagit de åtgärder som Socialstyrelsen krävt för att komma tillrätta med bristen på vårdplatser vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Nu får landstinget betala ett vite på 500 000 kronor.

Efter flera oanmälda inspektioner som visade att patienternas säkerhet riskerades på grund av vårdplatsbristen, så krävde Socialstyrelsen att åtgärder skulle vidtas och redovisas senast 1 december förra året.

I mars vände sig Socialstyrelsen till förvaltningsrätten i Stockholm och begärde att vitet skulle dömas ut, eftersom man ansåg att landstinget inte hade vidtagit tillräckliga åtgärder. Nu har alltså domstolen slagit fast vitet på en halv miljon kronor.

Välkomnar domen

– Jag välkomnar förvaltningsrättens dom. Den sänder en viktig signal till andra landsting runt om i landet. Patienternas säkerhet får aldrig riskeras på det sätt som skett i det här fallet, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

På grund av platsbristen hade många patienter utlokaliserats till vårdavdelningar som saknade den specialitet som patienterna behandlas för. Riskbedömningar gjordes inte innan utlokaliseringarna och inte heller kontroller av om personalen hade rätt kompetens för att ta hand om patienterna.

Löser inte problemet

Svante Baehrendtz, chefläkare vid sjukhuset, säger till TT att böteslappen var väntad, men att det inte löser problemen med överbeläggningar och bristen på vårdplatser.

Under hösten kommer Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen att göra omfattande inspektioner på landets sjukhus för att granska hur överbeläggningarna påverkar både patienternas säkerhet och personalens arbetsmiljö.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida