Bra atmosfär är viktigt

Vårdpersonal i intensivvård måste se vad patienten har att kämpa för och komma tillbaka till, och stödja honom i det. Då har atmosfären i vården stor betydelse.?

– Patienterna upplever mer än vi tror under intensivvård. Därför är det särskilt viktigt att vi är lugna, att patienten känner sig sedd och bekräftad och att stämningar och relationer mellan personal och anhöriga är harmoniska, säger intensivvårdssjuksköterskan Ingrid Wåhlin?Avhandlingen: The circle of strength and power. Experiences of empowerment in intensive care??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida