Arbetstider

”Bra att regionen har tagit till sig våra argument”

”Bra att regionen har tagit till sig våra argument”
Vårdförbundets ordförande i avdelning Kronoberg är nöjd med arbetsgivarens satsning på mer tid för återhämtning.

Vårdförbundets ordförande i Kronoberg är glad att regionens politiker och tjänstemän har lyssnat på argument om att tid till återhämtning behövs om sjuksköterskor ska orka jobba både dag och natt.

6 oktober 2016

I ett pressmeddelande under dagen berättade Region Kronoberg om satsningen på mer tid för vila och återhämtning för sjuksköterskor som varvar dag- och nattarbete. När Vårdförbundets avdelning i Kronoberg höll årsmöte i går fick de veta att satsningen var ett faktum.

– Vi har bedrivit ett intensivt och långvarigt påverkansarbete för att få arbetsgivaren att förstå vikten av tid för vila och återhämtning vid nattarbete. Det är roligt att det arbetet nu har gett resultat, säger Anna Seiborg Kidell, som valdes till ny ordförande vid gårdagens möte.

Avdelningen i Kronoberg gjorde som Vårdförbundets övriga lokala avdelningar och yrkade på en tidskompensation på 1,4 för ett år sedan. Och här, som på de flesta andra håll, slutade förhandlingarna i oenighet. Men nu har påverkansarbetet, bristen på sjuksköterskor och ett uppdrag från politikerna att lösa kompetensförsörjningen tagit skruv.

– Det har varit svårt att rekrytera och behålla personal så regionens politiker och tjänstemän har insett att något måste göras. Då är vi tacksamma att de har tagit till sig av våra argument.

Vill att alla omfattas

Däremot hade Anna Seiborg Kidell hoppats att satsningen skulle omfatta alla medlemmar som jobbar natt. Hon tycker inte att det räcker med det ekonomiska tillägg som de som enbart arbetar natt tidigare har fått.

– Det går emot vår önskan om långsiktighet och målet att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Den satsning som regionen gjort ser jag som ett delmål och nu går vi vidare mot nästa mål som är tidskompensation för samtliga som arbetar natt, säger hon.

Löneutvecklingen återstår

Frågan om en rimlig löneutveckling är en annan viktig del i samtalen med arbetsgivaren. En trovärdig löneutveckling hänger ihop med arbetstider och övriga arbetsvillkor. Utan en sådan går det inte att klara kompetensförsörjningen, enligt Anna Seiborg Kidell.

– Bristen på sjuksköterskor har gjort att arbetsgivaren har satsat på höjda ingångslöner. Det är bra, men utan en rimlig löneutveckling går det inte att behålla den ovärderliga kompetensen som erfarna sjuksköterskor har, säger hon.

Lokala arbetstidsavtal sluts samtidigt som de centrala arbetstidsförhandlingarna mellan Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, fortsätter.

– Under den tid det tar att få ett centralt arbetstidsavtal måste vi agera för att värna våra medlemmars hälsa och en patientsäker vård, säger Anna Seiborg Kidell.

Centrala förhandlingar fortsätter

Vårdförbundets förhandlingschef, Annelie Söderberg, välkomnar lokala arbetstidssatsningar som den i Region Kronoberg.

– Det är nödvändigt med lokala avtal samtidigt som förhandlingarna med SKL fortsätter. Det är svårt att hitta en lösning som är helt rätt för alla därför behövs även överenskommelser som är anpassade till de lokala verksamheterna.

Sätter lokala överenskommelser hårdare press på förhandlingarna om ett centralt avtal?

– Det vet jag inte, men överenskommelserna visar på behovet av tid till vila och återhämtning och att det behövs för att kunna lösa kompetensförsörjningen dygnets alla timmar. Vi har intensifierat förhandlingarna och träffas nu en gång i veckan. Det går framåt i arbetet och vi håller tempot, säger Annelie Söderberg.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida