Bra långsiktiga åtgärder på operation i Hässleholm men frågetecken kvarstår

Bra långsiktiga åtgärder på operation i Hässleholm men frågetecken kvarstår
Ett bemanningsföretag har anlitats för att häva den akuta krisen på operationseneheten i Hässleholm. Foto: Colourbox

När tidsfristen gick ut fick skyddsombuden på operation vid Hässleholms sjukhus besked om vilka åtgärder arbetsgivaren sätter in för att förbättra arbetsmiljön. Foto: Colourbox

De är ganska nöjda med de långsiktiga åtgärder som presenterades. Arbetsgivaren har till exempel kontaktat ett bemanningsföretag, något som enligt huvudskyddsombudet aldrig hänt tidigare.

– Det kommer inte att räcka för att lösa bemanningen alla dagar, och kortsiktigt finns det fortfarande en del frågetecken. Dem ska skyddsombuden på operation försöka lösa i dialog med arbetsgivaren. Nu är ett steg taget, och det är bra, fast det är tråkigt att det krävdes en anmälan, anser huvudskyddsombudet Monica Stjärneblad.

Det var för att spara pengar på operationsavdelningen som antalet operationer minskade, en del personal flyttades till andra avdelningar och resten fick nytt schema. Men schemat höll inte, bara i mars innebar det 80 timmars övertid. I stället för att operera till klockan tre eller fyra hann klockan ofta bli sex. 

Personalen blev stressad, de visste aldrig när de skulle komma hem, och flera har blivit sjukskrivna.

Efter att ha tagit upp problemen med arbetsgivaren flera gånger utan att få tillräckligt konstruktiva åtgärdsförslag gjorde Vårdförbundets och Kommunals skyddsombud på operationsavdelningen en anmälan till arbetsgivaren och Arbetsmiljöverket. Om de inte fick ett godtagbart svar från arbetsgivaren inom tre dagar skulle allt övertidsarbete stoppas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida