Centraloperation vid Gävle sjukhus stängs om inte elfelen åtgärdas

Landstinget bör anlita en elsäkerhetsexpert som går igenom hela elsystemet, åtgärdar bristerna och dokumenterar vad som gjorts, skriver Arbetsmiljöverket.

I början av april inspekterade Arbetsmiljöverket centraloperation vid Gävle sjukhus. Det skedde efter en anmälan från Vårdförbundets skyddsombud som i flera månader hade tagit upp problem på avdelningen utan att få tillräckligt gehör från arbetsgivaren.

Arbetsmiljöverket kunde konstatera att problemen var många, men tog i en första vända fasta på de värsta – bristerna i elsäkerheten. Det är egentligen en fråga för Elsäkerhetsmyndigheten men här såg Arbetsmiljöverket att bristerna var så flagranta att man beslutade att gripa in.

Risker

I flera operationssalar låg det vid inspektion elkablar på golvet. Kablarna riskerar att skadas om de blir överkörda av till exempel teknisk apparatur. Inspektionen skedde på salar där inga operationer pågick och verket påpekar i sin skrivelse att i de salarna är antalet kablar förstås ännu större.

Anslutningskablar låg kvar på golven eller hängde på väggarna fast de utrustningar de hörde till hade monterats ner. I ett fall var de tre inre ledarna i kabeln synliga. Även om verket förutsätter att kablarna inte är spänningsförande finns det risk för att någon ansluter dem av misstag.

Förbud

På en sal var elcentralens dörr provisoriskt stängd med tejp och på ett ställe saknades skyddslocket till ett eluttag – med risk för el-olyckor om vätska i form av blod eller tvätt- och steriliseringsvatten skulle skvätta dit.

Senast Valborgsmässoafton ska landstinget redovisa sin syn på saken till Arbetsmiljöverket och före den första juni ska felen vara åtgärdade, annars kan landstinget mot vite förbjudas att bedriva operationsverksamhet i lokalerna.

När det gäller resten av de brister som noterades under inspektionen på centraloperation tänker Arbetsmiljöverket återkomma med nya skrivelser till landstinget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida