Andra vågen

Covidutbrott i personalen på infektion i Malmö

Covidutbrott i personalen på infektion i Malmö
Över hälften av vårdpersonalen på Infektionsavdelning 2 vid Skånes universitetssjukhus i Malmö har insjuknat i covid-19. Bild: Anders Olsson

En stor del av vårdpersonalen har smittats av covid-19. En av dem är sjuksköterskan Hilda Furenäs – som redan haft sjukdomen i maj. De som är friska har fått jobba dubbelpass för att täcka upp, och avdelningen har tvingats stänga sina iva-platser.

Sjuksköterskan Hilda Furenäs hade covid-19 i maj, och var hemma med förkylningssymtom under en vecka. Hon testade sig med pcr, och under sommaren och hösten testade hon också om hon hade antikroppar – vilket hon hade.

Nu när hela personalgruppen på Infektionsavdelning 2 på Skånes universitetssjukhus i Malmö drabbats hårt insjuknade även hon en andra gång. Även denna gång med lindriga förkylningssymtom.

Mer än hälften insjuknade

Totalt har 37 av 71 sjuksköterskor och undersköterskor på avdelningen blivit smittade samt 11 av 40 läkare.

Hilda Furenäs smittades i slutet av november och var sjuk första veckan i december. När personalen började insjukna startades smittspårning, som visade att avdelningen drabbats av ett utbrott.

Hon beskriver att deras hygienrutiner i vård av de sjuka patienterna är mycket noggranna och stränga. Avdelningen har dubbla luftslussar in och ut till de sjuka. Men samhällspridningen hade samtidigt ökat och det visade sig att det fanns kolleger som var smittade helt utan symtom och hade arbetat.

­­- Vi kan inte veta helt säkert, men vi tror att vi smittats av varandra. Vi försöker hålla avstånd och sprita tangentborden, men det är svårt. Den som inte har några symtom kan inte veta att hen smittar. Då, för två veckor sedan tog det också flera dagar för testresultaten.

Jobbade i väntan på provsvar

I väntan på provsvaren arbetade de som inte hade symtom, varav flera sedan visade sig vara smittade. I dag har avdelningen antigen-tester, som visar efter en kvart vem som bär på coronaviruset.  Nu testas personalen två gånger i veckan.

Att så många insjuknade gjorde att avdelningen gick på knä. De som var friska fick jobba dubbelpass.

Sjuksköterskan Anna-Clara Axelsson är skyddsombud på infektionsavdelning 2 Sus.
Sjuksköterskan Anna-Clara Axelsson är skyddsombud på infektionsavdelning 2 Skånes universitetssjukhus i Malmö. Bild: privat.

Anna-Clara Axelsson är sjuksköterska med iva-specialistutbildning, och skyddsombud för Vårdförbundet. Hon är en av de som insjuknade, men har varit tillräckligt pigg för att följa utvecklingen och delta i samtal med arbetsgivaren.

– Under en vecka var det otroligt tufft, då bara en mindre grupp sjuksköterskor var friska, de kämpade stoiskt med att bemanna arbetspassen, men det var helt ohållbart i längden, de måste få sin veckovila.

Då stängdes avdelningens platser för de svårast sjuka: iva- och intermediär-platserna, och vissa vårdplatser. Andra iva-avdelningar på sjukhuset har tagit över de patienter som behöver intensivvård.

Sjuk med värk i benen

Anna-Clara Axelsson är hemma på sin 11:e sjukdag. Hennes problem har varit en intensiv värk i kroppen.

– Det har gjort riktigt ont. Men jag är ändå lyckligt lottad. Jag har kolleger som haft 41 graders feber och andningsproblem.

Hon tycker att de var noggranna innan utbrottet med att hålla avstånd och hela tiden tänka på smittorisken. De har alla på avdelningen hög kompetens inom infektionsområdet, och information satt uppe med påminnelser.

– Men det tog ju en evinnerlig tid innan vi fick tillbaka provsvaren i smittspårningen, under de 4-5 dagar vi väntade hann flera smittas och plötsligt bara rasade det, de flesta insjuknade.

Hennes kollega Hilda Furenäs är tillbaka och jobbar. Hon tycker att arbetsbelastningen är hanterlig nu när de fått hjälp från sjukhusets resursteam.

– Det svåraste just nu är att vi inte har tillräcklig kompetens på plats för att kunna öppna iva- och intermediärplatserna. Vi är några som har kompetensen, men det räcker inte för att klara dygnetrunt-bemanningen, säger Hilda Furenäs.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...

Följt Vårdhygiens riktlinjer

Åsa Rundgren som är enhetschef på avdelningen tycker att de nu har börjat komma igen.

– Ja, men det är klart att det varit besvärligt med ett omfattande covidutbrott i personalstyrkan. Det har varit ett bekymmer att provsvaren under smittspårningen tagit tid, men det har vi inte kunnat påverka. Det var också bekymmersamt att vi hade en del asymtomatisk personal, säger hon.

Hon berättar att de är trygga med vården av covidpatienter och skyddsutrustningen och har följt Vårdhygiens riktlinjer för smittspårning.

– Nu har vi fått stopp på det och vill bara få tillbaka personalen friska. Men det här har visat att det är ett lömskt virus, där vissa är smittade och asymtomatiska och andra blir svårt sjuka, säger Åsa Rundgren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida