Dålig arbetsmiljö har stor inverkan på den psykiska hälsan

Dålig arbetsmiljö har stor inverkan på den psykiska hälsan
Dålig arbetsmiljö har stor inverkan på vår psykiska hälsa, visar en ny rapport från SBU. Arkivbild: Mostphotos

Höga krav och små möjligheter till kontroll ökar risken för depression och utmattningssyndrom.

19 februari 2014

Den psykiska ohälsan ökar och nu har Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, granskat de senaste 20 årens internationella forskning om hur arbetsmiljön påverkar vårt psykiska välbefinnande.

Litteraturöversikten, som letts av professor Thöres Theorell, visar att inte bara höga krav och liten kontroll ökar risken för depression. Även de som upplever mobbning och brist på stöd från chefer och kolleger utvecklar mer symtom på depression och utmattningssymtom.

Kvinnor och män påverkas på samma sätt av dåliga arbetsvillkor. Särskilt stor är risken för dem som har en osäker anställning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida