Dålig elevhälsa i Kalix kan ge kommunen böter

Dålig elevhälsa i Kalix kan ge kommunen böter
Skolsköterskorna har fått mer att göra med de nya vaccinationsprogrammen samtidigt som resurserna har minskat. Arkivbild: Colourbox

Trots tidigare påpekanden har Kalix kommun inte åtgärdat bristerna inom elevhälsan. Nu hotar Arbetsmiljöverket med böter.

– Vi har en tung arbetsbelastning och hoppas verkligen att Arbetsmiljöverkets inspektion ska hjälpa oss att få gehör, säger Ingela Resin som är skyddsombud för Vårdförbundet och skolsköterska i Kalix.

Kraftiga neddragningar

Arbetsmiljöverket har tidigare inspekterat elevhälsan och påpekat brister som inte har åtgärdats av kommunen.

Arbetsgivaren har till exempel inte bedömt hur arbetsmiljön har påverkats efter de neddragningar som har gjorts vid elevhälsan. En tjänst som skolläkare togs bort, liksom en tjänst bland kuratorer och tal- och specialpedagogerna.

– Samtidigt som vi har fått kraftiga neddragningar så har arbetsbördan ökat i och med de nya vaccinationsprogrammen, säger Ingela Resin.

Hinner inte arbeta förebyggande

Det här är ett dilemma som många skolsköterskor brottas med, enligt Ingela Resin. Konsekvensen blir bland annat att de inte hinner med det viktiga förebyggande arbetet eftersom all tid går åt till det som är lagstadgat och måste göras.

Ingela Resin hoppas nu på att de nya pengar som regeringen har avsatt för elevhälsa verkligen kommer att användas till det.

– Problemet är att pengarna inte är öronmärkta, så vi vet inte om kommunerna kommer att satsa på det sätt som det är tänkt från regeringens sida, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida