Dålig lön gör att sjuksköterskor slutar även om de trivs

Stockholms läns landsting nya personaldirektör tycker att landstinget är en attraktiv arbetsgivare. Lönenivåer vill hon inte uttala sig om, men säger att så fort ett nytt avtal är underskrivet så ska parterna diskutera löneverktyget.

Maria Englund, sedan fyra månader personaldirektör i Stockholms läns landsting, var en av föredragshållarna vid ett seminarium på Sankt Görans gymnasium om hur vården kan bli en attraktiv arbetsgivare. Målgruppen och dem man vill locka till vården var elever från skolans omvårdnadsprogram.

Maria Englund berättade att hon nyligen hade haft ett samtal med de fackliga organisationerna om landstinget som arbetsgivare.

– De flesta fackliga företrädare lyfte fram vikten av att bli sedd för sin individuella kompetens och inte som en utbytbar schemarad, sa hon.

Kompetensutveckling, delaktighet, en trivsam arbetsplats och bra ledarskap ansåg de också vara viktiga trivselfaktorer. Samt lönen.

– Lönen kommer alltid upp, men inte som första punkt.

Maria Englund tycker att Stockholms läns landsting är en attraktiv arbetsgivare som inte har svårt att rekrytera nya sjuksköterskor – även om det råder brist på specialistutbildade sådana.

Hon vill inte prata lönenivåer under pågående konflikt, men anser att det bästa för lönenivåerna är att fortsätta att utveckla lönesamtalen och lönens koppling till ens arbetsuppgifter.

– Stockholms läns landsting är en rolig organisation att arbeta i och jag har en bra dialog med Vårdförbundet – trots konflikten. Så fort vi har ett avtal ska vi sätta oss och prata om vad vi vill åstadkomma med löneverktyget, sa hon.

Trivs men slutar ändå

Två vårdenhetschefer från Sachsska barnsjukhuset, Marina Adler och Jessica Schiött, slog ett slag för sin arbetsplats. Fantastisk miljö, möjlighet till kompetensutveckling, möjlighet att pröva sina idéer, korta beslutsvägar – och en fruktkorg varje vecka gjorde den attraktiv.

Men trots detta är omsättningen på sjuksköterskor hög.

– De har väldigt bråttom och vill vidare i karriären. Hos oss är det brist på sjuksköterskor, sa Marina Adler.

En stor anledning till det är den låga lönen.

– Nyutbildade sjuksköterskor vet sitt värde och mycket handlar om lön. Många säger att de gärna skulle vilja stanna hos oss, men att de måsta byta arbetsgivare för att få upp sin lön.

Vill ha snabb feedback

Ledarskapsforskaren Ingrid Tollgerdt Andersson sa att vården står inför den stora utmaningen att både locka ungdomar att börja där, och få 40- och 50-talister att orka arbeta kvar till sin pension. Hon berättade om en studie som visar att det 70- och 80-talister tycker är viktigast i arbetslivet är utvecklande arbetsuppgifter, snabb feedback och tydligt ledarskap.

– Mellan män och kvinnor skiljer det sig ganska lite åt. Män har en tendens att tycka tjänstebil är viktigt, medan kvinnor föredrar ökad ledighet och hushållsnära tjänster, sa Ingrid Tollgerdt Andersson.

Vården, sa hon, kan erbjuda utvecklande arbetsuppgifter och snabb och positiv feedback från patienter. I övrigt finns en hel del att önska.

Hennes svar på hur vården ska bli en attraktiv arbetsgivare var: möjligheter för medarbetarna att göra ett bra jobb som motsvarar deras kompetens, tydliga chefer och krav anpassade efter individuella förutsättningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida