Danderyds sjukhus vill få uppskov med arbetsmiljöåtgärder

Danderyds sjukhus vill få uppskov med arbetsmiljöåtgärder
Danderyds sjukhus begär uppskov med åtgärder för att klara den ansträngda situationen med ständiga överbeläggningar och personal som arbetar på gränsen av sn förmåga. Foto: Staffan Larsson

Ledningen för Danderyds sjukhus håller med Arbetsmiljöverket om att överbeläggningarna skapar arbetsmiljöproblem. Men man vill få längre tid på sig för att åtgärda bristerna.

För dåligt med utrymmen, bristande rutiner för riskbedömningar och anställda som känner sig pressade av vårdtyngden. Arbetsmiljöverket riktade skarp kritik mot Danderyds sjukhus sedan de under sommaren gjort flera oanmälda inspektioner för att granska hur överbeläggningarna påverkar arbetsmiljön för de anställda.

Många patienter och gamla lokaler

Nu har ledningen för sjukhuset yttrat sig över Arbetsmiljöverkets underrättelse. Till stora delar håller man med om bristerna och problemen med överbeläggningar.

En kraftigt ökad tillströmning av patienter samt lokaler som är gamla och dåligt anpassade, uppges som orsak, samtidigt som man påpekar att det råder brist på slutenvårdsplatser i hela Stockholms län.

Sjukhuset kommer att ta fram flera vårdplatser successivt under första halvåret 2011. Sammanlagt ska det bli ytterligare 45 bemannade vårdplatser. På så sätt räknar man med att överbeläggningar endast ska ske undantagsvis efter halvårsskiftet.

Begär uppskov

Arbetsmiljöverket ville förbjuda sjukhuset att efter 21 januari 2011 placera sängar så trångt som man gör. Regeln säger att det måste finnas minst 80 cm mellan sängarna, något som sjukhuset inte klarar vid överbeläggningar.

Sjukhuset begär nu uppskov till sista juni för att klara det kravet. Man vill också ha uppskov med att införa rutinen att göra skriftliga riskbedömningar vid varje överbeläggning. Blanketter håller på att tas fram, men sjukhuset bedömer att arbetssituationen är så pressad att det i nuläget inte går att införa, eftersom det skulle uppfattas som ytterligare en pålaga, skriver ledningen i sitt yttrande.

Diskussioner med Vårdförbundet

– Vi har pekat på det här länge och Arbetsmiljöverkets inspektion har satt fart på arbetet med att lösa problemen. Vi har bra diskussioner med arbetsledningen och tycker att det är bra att de arbetar med att förbättra arbetssituationen vid överbeläggningar, säger Katarina Skarin Ebenstrand som är huvudskyddsombud för Vårdförbundet.  

Hon säger samtidigt att överbeläggningarna inte bara är ett problem för Danderyds sjukhus. Det saknas pengar eftersom landstingets beställarorganisation bara beställer ett visst antal vårdplatser trots att behovet är större.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida