Därför skyddar motion mot stress och depression

Därför skyddar motion mot stress och depression
Samma för människor som för möss? Vältränade muskler tillverkar ett enzym som renar kroppen från skadliga ämnen. Foto: Mostphotos

Vältränade muskler tillverkar ett enzym som renar kroppen från skadliga ämnen. Det visar ny forskning från Karolinska institutet.

26 september 2014

Det är allmänt känt att fysisk aktivitet har en positiv effekt på hjärnan vid stress och depression. Men vad kommer det sig?

Forskare vid Karolinska institutet har genom studier på möss hittat en möjlig förklaring till vad som sker rent biokemiskt. På sikt skulle det kanske kunna leda till nya läkemedel mot depression.

Utsattes för stress

När vi tränar stärks musklerna genom att ett särskilt protein ökar (PGC-1?1). Forskarna använde sig av en speciellt framavlad mus med höga nivåer av proteinet. De utsatte dessa möss och andra vanliga möss för stressande miljö som höga ljud, blinkande ljus och omvänd dygnsrytm.

Efter fem veckor hade de vanliga mössen utvecklat ett depressivt beteende, medan mössen som hade höga nivåer av proteinet som ger vältränade muskler inte hade några symtom.

– Vi såg att vältränade muskler tillverkar ett enzym som renar kroppen från skadliga ämnen, berättar Jorge Rua, forskargruppledare vid institutionen för fysiologi och farmakologi.

Påverka musklerna

Det går till så att proteinet PGC-1?1 aktiverar transkriptionsfaktorn PPAR som leder till ökade nivåer av enzymet KAT.

KAT bryter ner ett ämne som heter kynurenin. Höga nivåer av det har kopplats till deprimerat beteende.

– Det är möjligt att det här öppnar för en ny farmakologisk princip vid behandlingen av depression, genom att man försöker påverka musklerna i stället för hjärnan, säger Jorge Ruas.

Studien publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften Cell.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida