»De jämför äpplen och päron«

I landsting efter landsting hyrs det privata Lednings­bolaget in när vården ska spara pengar. Företagets sätt att räkna kritiseras hårt av Vårdförbundets lokala avdelningar.

Ledningsbolaget har specialiserat sig på jämförelseanalyser av bemanningen i landsting, regioner och på enskilda sjukhus.

Resultatet blir ofta detsamma, oavsett sjukhus. Ledningsbolaget kommer fram till att den optimala bemanningen per vårdplats är 1,2 för kirurgi eller 1,3 för medicin. Det optimala antalet patienter per vårdenhet är, enligt konsultföretaget, 28 till 32 och de anser att mottagningspersonal kan jobba på avdelningen under exempelvis helger.

När Ledningsbolaget gör sina analyser använder de sig av så kallade nyckeltal för hur stor bemanningen i genomsnitt är på andra sjukhus. De gör också direkta jämförelser mellan sjukhus och enheter som de själva tidigare har varit med och analyserat, exempelvis Gävle sjukhus.

Det är just sättet att jämföra som har mött hård kritik från flera av Vårdförbundets förtroendevalda. När exempelvis Ledningsbolaget har analyserat de stora universitetssjukhusen i Göteborg och Malmö har bemanningen jämförts med hur det ser ut på sjukhusen i Gävleborg och Västerås. Kritikerna menar att det är som att jämföra äpplen med päron.

– De jämför sjukhus som inte är jämförbara. Det är en mycket mer specialiserad sjukvård på universitetssjukhusen jämfört med på de mindre, belastningen ser annorlunda ut, utbildnings- och forskningsansvaret likaså. Till universitetssjukhusen kommer de absolut tyngsta och svåraste fallen, säger Christel Löfstedt, förtroendevald på Universitetssjukhuset i Malmö.

Men även på de mindre sjukhusen förvånas Vårdförbundets förtroendevalda över hur jämförelserna görs. På sjukhuset i Växjö sköter exempelvis personalen alla transporter av patienterna själva. Ändå jämförs de med sjukhuset i Gävle där det finns transportörer anställda.

– För Växjös del innebär bemanningstalet 1,3 någonting helt annat än i Gävle. Förutom att Gävle har egna transportörer har de också ett högre nattindex. Dessutom räknas sektionsledaren in i bemanningen här i Växjö, men inte i Gävle. Det gör att bemanningstalet står för någonting helt annat här än i Gävle, säger Gisela Bertilsson, ordförande i Vårdförbundet Kronoberg.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida