De vill slippa tvätta arbetsstrumpor hemma

Operationspersonalen på Blekingesjukhuset har tröttnat på att deras strumpor inte räknas som arbetskläder. I ett brev till sjukhusledningen och landstinget pekar de på olust och smittorisk.

Klädesplagg som används på operationsavdelningen tvättas av professionell personal på tvättinrättningar. Utom strumporna som inte räknas som arbetskläder. Men det är inte ovanligt att personalen under en operation får urin, blod, fostervatten, fett eller sterilsprit på sina strumpor.

Så skriver de 61 sjuksköterskor och undersköterskor som har undertecknat skrivelsen.

Hittade inga riktlinjer

Smittsamma ämnen kan också hamna på strumporna, forsätter de. Ändå måste sjuksköterskorna och undersköterskorna tvätta strumporna hemma, där tvättmaskinerna inte når de höga temperaturer som krävs för att döda mikroorganismer.

Är det rimligt och försvarbart? 

– Det är inte roligt att tvätta blodiga strumpor hemma, konstaterar operationssjuksköterskan Anna-Carin Gustafsson.

Det var hon som satte ihop brevet när hon inte lyckades få fram om det fanns några skrivna riktlinjer för vad som ska gälla.

Tofflor med hel tå

Lasse Hellström, hygiensjuksköterska på Blekingesjukhuset, har lämnat ett yttrande i strumpfrågan till verksamhetschefen på anestesikliniken. Där föreslår han att operationspersonalen aningen börjar använda patientstrumpor eller använder tofflor med hel tå.

– Strumporna utgör inte någon vårdhygienisk risk. Och det finns ingen risk att personalen eller deras familjer smittas av något när de tvättar strumporna hemma, säger han. Det här är snarare en fråga om arbetsmiljö och estetik. 

Vårdfacket har inte kunnat nå anestesiklinikens verksamhetschef Birgitta Ståhl.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida