Kvinnohälsa

Den psykiska ohälsan fördubblad bland kvinnor i kontaktyrken

Den psykiska ohälsan fördubblad bland kvinnor i kontaktyrken
Sjuksköterskor och barnmorskor med små barn hör till dem som löper störst risk att bli sjukskrivna på grund av stress och utmattning. Arkivbild: TT

Det är kvinnorna mellan 36 och 45 år, med minst två barn, som löper allra störst risk att drabbas av utmattningssyndrom, depression eller ångest.

Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar i Sverige och mest utsatta är kvinnor med kontaktyrken i kommuner och landsting. Antalet sjukfall, längre än 90 dagar, med en psykiatrisk diagnos har mer än fördubblats mellan 2009 och 2014.

Det visar ny statistik från Afa Försäkring. Siffrorna om den psykiska ohälsan presenteras samma dag som Riksrevisionens granskning visar att den statliga rehabiliteringsgarantin inte får fler som lider av psykisk ohälsa tillbaka i arbete.

Vård, skola och omsorg

Med kontaktyrken i Afa:s statistik menas till exempel sjuksköterskor, barnmorskor, socialsekreterare, undersköterskor och förskollärare. Det är vård, skola och omsorg och det är sektorer där 80 procent av de anställda är kvinnor.

Högst risk att drabbas av långvarig sjukskrivning med en psykiatrisk diagnos har kvinnor i yrkesgruppen socialt arbete. Näst högst är risken för kvinnor inom förskolan. På fjärde plats finns sjuksköterskor och barnmorskor.

– Sjuksköterskor och barnmorskor löper större risk än undersköterskor – som i sin tur löper större risk att drabbas av muskuloskeletala sjukdomar, säger Anna Weigelt, analytiker på Afa Försäkring.

Kvinnor mest stressade

Tre psykiatriska diagnoser dominerar statistiken: förstämningssyndrom (till exempel depression), reaktion på svår stress (utmattningssyndrom) och ångestsyndrom. Värst drabbade är kvinnor mellan 36 och 45 år.

– Det är en annan ordning än den vi brukar se när det gäller sjukskrivningar. Äldre kvinnor är inte i majoritet här, till skillnad från män i dessa kontaktyrken där risken att få en psykisk diagnos ökar med åldern.

Det finns en annan skillnad mellan könen. Utmattningssyndrom är den vanligaste diagnosen bland kvinnor som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Bland män är det depression.

– Att kvinnor oftare än män är sjukskrivna på grund av stress visar även statistik från den privata sektorn. Det behövs förebyggande insatser för att förhindra den här utvecklingen. Fördelningen av arbetet hemma och rehabilitering är två saker att titta på, säger Anna Weigelt.

Ökad risk med andra barnet

Annan forskning kring ohälsa och sjukskrivningar visar att risken att bli sjukskriven på grund av stress ökar för kvinnor när de har fått sitt andra barn.

Bland kvinnor i den yngsta gruppen i statistiken, i åldrarna 16 till 26 år, är sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa lägst. Men det är också den grupp där ökningen är störst.

Statistiken är hämtad från Afa Försäkrings skadedatabas som inrymmer information om 13 miljoner försäkringsärenden. Hela rapporten finns att läsa på Afa:s hemsida, se länk här intill.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida