Design och arkitektur påverkar återhämtningen

Design och arkitektur påverkar återhämtningen
Genomtänkt arkitektur, design och sinnesstimulans ökar möjligheten att återhämta sig, säger Kristina Sahlqvist.

Genomtänkt arkitektur och design är idén bakom de nya vårdmiljöer som nu utvecklas i Göteborg. Bakom idén står en arkitekt som är övertygad om att både miljö och stimulans stärker patientens väg tillbaka efter sjukdom.

Vårdmiljöer där patientens återhämtning underlättas och stärks med hjälp av sinnesstimulering och genomtänkt design, är det möjligt? Ja, det säger forskaren och arkitekten Kristina Sahlqvist vid Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.

Hon berättar om möss som har fått en stroke och hur deras nervceller i hjärnan växer när de får stimulans och det händer mycket i buren.

– Hjärnan är mycket mottaglig för stimulans efter en stroke. Att då rehabiliteras, motionera och vara aktiv med dans och musik, äta medelhavsdiet och få mycket stimulans, underlättar återhämtningen, säger hon.

Design för rehabilitering

I ett projekt har hon samarbetat med ett team på en vårdavdelning med bland andra neurologer, rehabiliteringsläkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Med deras hjälp har hon utvecklat en modell för en rehabiliteringsavdelning.

Hon samarbetar också med musiker, akustiker, kognitionsvetare, vårdpersonal med flera för att med stöd av deras kompetens bygga upp ett intensivvårdsrum, där hon ska pröva sina teser. Om ett och ett halvt år ska det projektet sjösättas.

Smarta textilier

Ytterligare ett projekt handlar om digitala textilier, ”smart textiles”, textilier som ”bär” teknik. Tekniken vävs in i den textila tråden eller garnet och kan programmeras så att den till exempel gör en kudde varm. Sju produkter, däribland tre stolar med digitala textilier och ett bord, kommer att ställas ut på Röhsska muséet den 15:e november.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida