Det här får dig att må bra på jobbet

Det här får dig att må bra på jobbet
Lina Ejlertsson är en av forskarna bakom studien där 599 medarbetare på 26 vårdcentraler berättade vad som gör dem friska på jobbet. Foto: Privat.

En studie gjord på 26 vårdcentraler visar vad som är de viktigaste friskhetsfaktorerna.

De flesta studier om arbetsmiljö brukar vara inriktade på ohälsa. Ett forskarteam vid högskolan i Kristianstad gjorde tvärtom och frågade 599 anställda på 26 vårdcentraler i Skåne vad som får dem att må bra på jobbet.

Svaren visar att allra viktigast för att hålla sig frisk är möjligheten till återhämtning. Som nummer två kommer närvarande chefer.

– Vi vet en hel del om återhämtning på fritiden, men hittills har det saknats forskning om betydelsen av återhämtning under arbetstid. Vår studie visar att det är den viktigaste friskhetsfaktorn, säger Lina Ejlertsson, en av forskarna bakom studien.

Paus och reflektion

Vilka möjligheter som finns och vilken typ av återhämtning som är viktigast för personalen på vårdcentralerna vill forskarna studera vidare. Men en del återkoppling fick Lina Ejlertsson när hon presenterade resultatet av studien ute i verksamheterna.

– Några exempel på effektiv återhämtning under en arbetsdag är att byta arbetsuppgifter under en tid, att ha möjlighet att dra sig undan för att reflektera och att kunna ta pauser och prata med arbetskamrater, säger hon.

Närvarande chef viktigt

En annan friskhetsfaktor som är viktig för hälsan är feedback – både från chef och från arbetskamrater. En förutsättning för att feedback ska fungera visade sig vara att chefen är närvarande och tillgänglig.

– Medarbetarnas välmående är beroende av närvarande chefer, och chefers förmåga att ta vara på varje medarbetares styrka är a och o för arbetsglädjen.

Enkätstudien bland de 26 vårdcentralerna hade en svarsfrekvens på 84 procent. Lina Ejlertsson tror att inledande fokusgruppsintervjuer och personliga presentationer på alla vårdcentraler gjorde att så många svarade. För forskarna var det ett viktigt första steg att få veta hur de anställda såg på friskhetsfaktorer.

Vill fördjupa forskningen

Nästa steg hoppas hon blir att få fördjupa forskningen om betydelsen av återhämtningen på arbetet.

– Ett arbete kan betyda stimulerande uppgifter och givande social samvaro och vi vill veta mer om vad som gör att man går från en arbetsdag påfylld med energi.

Olika yrkesgrupper

Forskarnas fokus har varit alla medarbetare vid vårdcentralerna, men de har också undersökt hur upplevelserna skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper.

– När det kommer till upplevelsen av återhämtning och känslan av att få energi av arbetsuppgifterna låg sjuksköterskorna i topp, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida