Dödsfall på Akademiska skylls på avsaknad av akutvårdsavdelning

I ett brev till Socialstyrelsen ber en överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala om en snabb inspektion sedan en patient avlidit. Han anser att dödsfallet beror på att sjukhuset inte längre har någon medicinsk akutsjukvårdsavdelning. Vårdförbundet kritiserar också nerläggningen av avdelningen.

Det var i början av året som den medicinska akutssjukvårdsavdelningen, mava, på Akademiska lades ner. Avsikten var att spara pengar. De patienter som tidigare lades på mava läggs nu på andra avdelningar vars personal enligt överläkaren inte har kompetens att vårda akutsjuka patienter.

Önskar blixtsnabbt agerande

Den händelse som fick överläkaren att skriva till Socialstyrelsen rör en patient med hypokalemi (för låg kaliumhalt i blodet) som vårdades utan telemetri. Patienten fick hjärtstopp efter sex timmar och dog.

”Det här är så tragiskt, omoraliskt och oetiskt. Om vi inte agerar blixtsnabbt, kommer flera patienter att dö”, skriver överläkaren till Socialstyrelsen och vädjar om en inspektion.

–  Beslutet att lägga ner mava var olyckligt och har drabbat många avdelningar. Sjuksköterskorna hade hög kompetens och avdelningen var utformad som en bra övervakniungsenhet med sjukhusets nyaste telemetriutrustning. Vi behöver de här platserna på ett universitetssjukhus, säger Maj Wineström Vårdförbundets huvudskyddsombud på Akademiska sjukhuset.

Allvarliga risker förutsågs

Trots en omfattande riskanalys där åtskilliga allvarliga risker kom fram och trots att alla fackliga organisationerna var emot och medlemmar och förtroendevalda gick till politikerna och till medierna för att förhindra en stängning valde ledningen att ändå stänga mava.

– Både chefer och anställda på mava har blivit väldigt dåligt bemötta. Beslutet togs över våra huvuden och många sjuksköterskor hade bara en månads uppsägningstid och de försvann till andra och bättre betalande arbetsgivare, säger Maj Wineström.

Tvingades stänga i förtid

Enligt henne hade arbetsgivaren hoppats på att sjuksköterskorna skulle gå över till de andra avdelningarna. Men följden blev sjuksköterskebrist och tidsplanen kunde inte följas utan mava fick stänga i förtid, samtidigt som infektionerna hade högsäsong och patienttrycket var högt med överbeläggningar som följd.

– Vi har tappat många kompetenta sjuksköterskor genom att arbetsgivaren inte lät dem vara delaktiga. Mava var en liten avdelning med 17 platser. Ledningen ville ha större kliniker för att nå samverkansvinster men tog inte hänsyn till lokaler, patientflöden och kompetens, säger Maj Wineström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida