arbetsmiljöverket

Dubblar vitesbelopp för att sätta press på arbetsgivaren

Dubblar vitesbelopp för att sätta press på arbetsgivaren
Skaraborgs sjukhus förelades att ta fram prioriteringslistor, annars hotade ett vite på 25 000 kronor. Nu kan vitet dubblas till 50 000 kronor om inte sjukhuset ser till att listorna görs kända bland sjuksköterskorna. Arkivbild: Getty images.

I flera år har Vårdförbundet krävt att Skaraborgs sjukhus tar fram prioriteringslistor för sjuksköterskorna. Arbetsmiljöverkets inspektion i somras visade att det fortfarande inte fungerar. Nu ställer myndigheten återigen krav på sjukhuset och dubblar vitesbeloppet.

19 februari 2020

Redan 2018 berättade Vårdfokus att Vårdförbundet vänt sig till Arbetsmiljöverket för att det saknades listor för hur sjuksköterskorna skulle prioritera när tiden inte räcker till. Arbetsmiljöverket ställde krav på att arbetsgivaren skulle upprätta skriftliga prioriteringsordningar för sjuksköterskor vid samtliga slutenvårdsavdelningar på Skaraborgs sjukhus.

Läs också: Kräver prioriteringslista för sjuksköterskor i Skövde

Arbetsmiljöverket förelade sjukhuset med ett hot om vite på 25 000 kronor att ta fram listorna.

Okända bland de anställda

När Arbetsmiljöverket 2019 skulle kontrollera om listorna fanns rådde det delade meningar. Arbetsgivaren ansåg att de har upprättat listor för samtliga avdelningar, men skyddsombuden var inte nöjda och menade att bara ett fåtal var användbara.

Sommaren 2019 gjorde Arbetsmiljöverket en oanmäld inspektion på åtta avdelningar vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Bara en avdelning hade en lista som fungerade väl, skriver Nya Lidköpings-Tidningen. På övriga sju avdelningar kände sjuksköterskorna som Arbetsmiljöverket träffade, inte till någon lista.

Arbetsmiljöverket ansåg att kravet på prioriteringslistor bara var uppfyllt delvis och begärde hos Förvaltningsdomstolen att halva vitet skulle utdömas.

Höjt vitesbeloppet

Arbetsmiljöverket gick också vidare och öppnade ett nytt ärende där de kräver att arbetsgivaren också måste se till att sjuksköterskorna på samtliga avdelningar känner till prioriteringslistorna.

– Arbetsgivaren är skyldig att ge det här stödet, det måste vara tydligt vad som ska prioriteras när arbetsbelastningen blir för hög. Det tog lång tid innan listorna kom fram och sedan har de ändå inte gjorts kända, därför har vi nu höjt vitesbeloppet till 50 000 kronor, säger Monica Engström på Arbetsmiljöverket till Vårdfokus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida