Efter spark i magen krävs bättre säkerhetsrutiner

Efter spark i magen krävs bättre säkerhetsrutiner
Akutmottagningen på Karlskoga lasarett måste se över sina rutiner. Foto: Viktoria Cassersten

Sjuksköterskan sparkades så hårt i magen av patienten att hon fick inre blödningar och fick läggas in på sjukhus. Nu vill Arbetsmiljöverket att akutmottagningen på Karlskoga lasarett ser över sina rutiner för anmälan av våldshändelser.

Incidenten med den sparkade sjuksköterskan inträffade den 24 april i år. En anmälan gjordes till Arbetsmiljöverket, som ansåg att händelsen var så pass allvarlig att en inspektion av arbetsplatsen behövdes.

Vid inspektionen uppdagades flera andra våldshändelser på akutmottagningen som inte hade anmälts till Arbetsmiljöverket i enlighet med de krav som ställs i 10§ (AFS 1993:2) om våld och hot i arbetsmiljön.

Förutom att Karlskoga lasarett uppmanas att se över sina rutiner för anmälan av våldshändelser vill Arbetsmiljöverket även ta del av den utredning som ska göras så snart den misshandlade sjuksköterskan återgår till jobbet igen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida