Enkät: Vad är viktigast föratt få en hälsosam vårdmiljö?

5 augusti 2015

Foto: Patrik Wahlberg

Marjo-Riitta Wahlberg, 41?
Distriktssköterske-barnmorska, Stadsvikens hälsocentral, Luleå ?
— Att vi har rätt kompetens och bra bemanning. Tid och möjlighet att reflektera tillsammans med kolleger. Vi är här för patienternas skull, men om inte vi har det bra så har inte de det heller. ?— Hos oss har vi varit tillräckligt många i vinter tack vare att vi har haft flera pensionärer som har vikarierat, men vad händer när de här 40-talisterna inte orkar längre? Vi borde knacka på regeringens och riksdagens dörrar och få dem att utbilda fler barnmorskor, och även ta bättre vara på högutbildade invandrare för att tillgodose patienternas behov av vård.

Foto: Alexander Donka

Lisa Erneholm, 24
Sjuksköterska på akuten, Norrtälje sjukhus
— För mig handlar det om att ha tillräckligt mycket tid för att göra ett bra jobb. När det blir allt för stressigt här på akuten kan jag ibland gå hem med en känsla av att jag inte hunnit med allt. Det är också viktigt med rätt redskap och bra hjälpmedel. Vi skulle behöva fler liftar för att kunna lyfta över tunga patienter från till exempel permobiler till en brits.

— Det höga tempot är inte bara en nackdel, utan det gör att vi jobbar nära varandra och är ett väldigt bra team. Det finns ingen tid för skitsnack helt enkelt.

Enkäten 8-15

Lena Gustafsson, 58
Sjuksköterska i hemsjukvården, Härnösands kommun
— Viktigast är chefer som lyssnar och ställer upp för sin personal. De ska vara lyhörda och ta tag i problem som de uppmärksammas på. En hälsosam arbetsmiljö är också att inte behöva stressa ihjäl sig.

— Jag har jobbat på iva i Sundsvall och inom akutsjukvården i hela mitt liv och har älskat det.

Men jag tröttnade på stressen, arbetsmiljön och de dåliga arbetsvillkoren. Vi fick bara fler och fler arbetsuppgifter, utan att få något för det. Jag sa upp mig och arbetar i kommunen sedan ett par månader. Jag höjde lönen med 3 500 kronor direkt. Och ännu bättre: jag slipper stressmage och för hög hjärtfrekvens. Nu mår jag bra, både fysiskt och psykiskt.

Enkäten 8-15

Emelie Lennartsson, 28
Biomedicinsk analytiker, klinisk fysiologi, Blekinge­sjukhuset
— Om jag känner mig trygg i mitt arbete så tror jag också att det genererar en glad och nöjd patient. Något som inte heller bör glömmas bort är vikten av att känna stöttning och bra samarbete kolleger emellan. Det är viktigt att ha roligt tillsammans och kunna skratta ihop mellan ibland ganska tunga arbetsuppgifter. Och fina kolleger tycker jag verkligen att jag har!— Grundläggande är att personaltätheten är hög, lokalerna anpassade efter verksamheten, bra rutiner och stöttning från chefer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida