Ett 30-tal sjuksköterskor har sagt upp sig på akuten i Huddinge

Ett 30-tal sjuksköterskor har sagt upp sig på akuten i Huddinge
Sjuksköterskorna på Huddinges akutmottagning är redan för få, och snart slutar ännu fler. Arkivbild: TT

Arbetsbördan på akuten är tung och fler sjuksköterskor skulle behöva anställas, men landstinget säger nej till lönesatsningar.

Sjuksköterskebrist och vårdplatsbrist leder till en tung arbetsbörda för personalen på akuten vid  Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Upp till 30 sjuksköterskor har sagt upp sig sedan slutet av förra året. Flera har redan hunnit sluta.

– Det är en ond spiral: brist på sjuksköterskor gör att arbetet blir så tungt att ännu fler säger upp sig. Det här verkar vara svårt att bryta, säger Liv Andersson, huvudskyddsombud för Vårdförbundets centra Huddinge.

Patienter kvar över natten

Hon berättar att sjukhuset dagligen tar fram statistik över hur många patienter som ligger kvar på akuten över natten på grund av vårdplatsbrist på andra avdelningar. I morse var det sju.

– Det kanske inte låter så mycket – men inneliggande patienter behöver mat, omvårdnad och medicinsk behandling, och det ska personalen klara ovanpå sina ordinarie arbetsuppgifter med akut sjuka patienter, säger Liv Andersson.

Stor brist på vårdplatser

Problemet på akuten är ett symtom på att det råder sjuksköterskebrist och därmed vårdplatsbrist på övriga sjukhuset. Vårdchefen på akuten, Alessandro Luaszkoi-Hizden, ser sjukhusets brist på vårdplatser som deras största problem.

– Vi har nyligen bytt arbetstidsmodell och måste ändra bemanningsmålen och anställa fler. Det är en stor utmaning, men vårt största problem är att patienter ligger kvar här för att det inte finns tillräckligt med vårdplatser på sjukhuset. Akuten har upp till 300 patienter per dygn – personalen hinner inte med att dessutom vårda inneliggande, säger han.

Svårt att påverka lönerna

Arbetsbördan är för tung och patienternas säkerhet hotas. Cheferna försöker att förbättra arbetsmiljön genom att ha tydliga mål, satsa på kompetensutveckling och vara synliga för medarbetarna. Men när det gäller lönerna är deras möjligheter begränsade.

– Vi kan inte påverka lönesumman på vår nivå. Jag önskar att vårt inflytande var större, säger Alessandro Luaszkoi-Hizden.

Förstår inte landstingsledningen

Huvudskyddsombudet Liv Andersson tror att en lönesatsning är nödvändig för att kunna rekrytera sjuksköterskor.

– För ett par år sedan använde cheferna kompetensstegen för att justera lönerna för erfarna sjuksköterskor som tjänade mindre än nyutbildade. Det var bra, men nu krävs något mer och jag vet att cheferna har tryck på sig att hålla nere lönerna. Det är ett beslut som gäller hela landstinget. Jag förstår inte hur landstingsledningen tänker, säger hon.

Situationen akuten i Huddinge är svår. Liv Andersson bävar för vad som ska hända efter den lönerevision som nu pågår.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida