EU ett steg närmare bättre skydd mot nålstick

I somras kom facket och arbetsgivarna inom sjukhussektorn i Europa överens om att förbättra skyddet mot stick- och skärskador. Nu är det på väg att bli lag i Europa.

24 februari 2010

Den som råkar sticka sig med en nål som hon har använt i patientarbetet riskerar att drabbas av många olika skador. Hiv, hepatit B och C är bara några av dem.

Därför har EPSU, den fackliga organisationen för offentliganställda inom EU, länge arbetat med att få till stånd ett avtal med Hospeem, arbetsgivarorganisationen för sjukhusen inom EU, om bättre skydd mot stick- och skärskador. I somras skrevs avtalet under i samband med EPSU-kongressen i Bryssel.

Kraven skärptes

Tack vare att frågan diskuterades mellan parterna och inte gick direkt till EU-kommissionen skärptes kraven på skydd mot stick- och skärskador. Det hävdade Vårdförbundets representant i den kommitté som arbetade fram förslaget, Janet Parmvi. I somras sa hon till Vårdfacket:

– Man kan säga att de fackliga kraven blev ett golv i stället för ett tak.

Stöd från EU-parlamentet

Också EU-parlamentet har länge arbetet med att förbättra skyddet mot stick- och skärskador. Sedan 2006 har man krävt lagstiftning. Nu finns ett förslag på väg från EU-kommissionen, och för några dagar sedan beslutade parlamentet med överväldigande majoritet att stödja lagförslaget, som bygger på avtalet mellan EPSU och Hospeem.

Ingrid Frisk, Vårdförbundets vice ordförande som också sitter med i EPSU:s Executive Committee (styrelse), betecknar avtalet mellan EPSU och Hospeem som ett genombrott.

– För första gången kom parterna på arbetsmarknaden inom EU överens om ett avtal, det vill säga man tillämpade den nordiska modellen. Avtalet är förstås bra, men att arbeta med avtal mellan parterna har också ett värde i sig, säger Ingrid Frisk.

Gäller hela sjukvårdssektorn

Överenskommelsen mellan EPSU och Hospeem gällde bara sjukhussektorn. Men i och med att det nu blir ett direktiv från EU-kommissionen – som ska omvandlas till lag i alla EU-länderna – kommer det att gälla också vård utanför sjukhusen.

För svensk del är lagförslaget inte så revolutionerande, eftersom de åtgärder som alla länder nu förpliktigas att införa redan är genomförda i Sverige.

Uppdaterad med faktaruta kl 13.45

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida