Extrem arbetssituation på kvinnokliniken i Solna

Extrem arbetssituation på kvinnokliniken i Solna
Att sex förlossningsrum på Karolinska universitetssjukhuset i Solna har stängt på grund av vattenläcka är bara en av de saker som har gett personalen en mycket dålig arbetsmiljö.

En delvis stängd förlossning och en gynekologisk avdelning för svårt sjuka patienter utan erfaren personal, plus en rad besparingsringsförslag och oro inför nybygget gör det tungt att arbeta på kvinnokliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna just nu.

– Både personal och chefer sliter hårt. Det är tungt. Hur länge till ska sjukhusledningen blunda, undrar Eva Gustafsson, Vårdförbundets huvudskyddsombud på Karolinska i Solna.

Sex förlossningsrum är stängda sedan ett par veckor tillbaka på grund av en vattenläcka som krävt ett omedelbart stambyte.

Erfarna säger upp sig

Patienter förs i stället över till Huddinge, Danderyd, Sophiahemmet, ja praktiskt taget överallt där de kan tas emot.

–Arbetet med stambytet ska pågå över sommaren. På den gynekologiska avdelningen vårdas många mycket sjuka patienter vilket ställer stora krav på den specifika omvårdnaden.

Det tunga och svåra omvårdnadsarbetet i kombination med introduktion och inskolning av de nyanställda frestar på och har ihop med besparingarna fått kunniga och erfarna sjuksköterskor att säga upp sig.

–Kvar blir de unga oerfarna som utan fullgod inskolning och stöd av erfarna kolleger har det mycket besvärligt. De är hårt pressade.

Efterlyser ansvarstagande

I kombination med att klinikledningen presenterar en rad besparingsförslag – eftersom politikerna beslutat om nedskärningar – och oro över hur Nya Karolinska sjukhuset kommer att påverka arbetet hävdar Eva Gustafsson att situationen blivit ohållbar.

–Politikerna som har beslutat om besparingarna är inte verklighetsförankrade, det de bestämmer får enorma konsekvenser för oss. Både chefer och personal sliter hårt. Vården är i gungning och patientsäkerheten i fara. Politikerna måste ta sitt ansvar!

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida