Facklig kontaktpunkt för papperslösa

I veckan tog LO/TCO-förbunden och alla deras Stockholmsavdelningar ett första steg för att skapa ett fackligt nätverk för papperslösa. Efter sommaren ska man vara igång, men redan nu ska hjälp kunna ges.

– Tanken är att skapa en kontaktpunkt dit papperslösa kan vända sig för att få information om villkoren på arbetsmarknaden. De ska också kunna bli slussade till rätt person och förbund om de har ett konkret problem, säger Samuel Engblom, jurist på TCO.

Förbunden har haft regelbundna möten sedan ett antal månader och nu har arbetsgruppen maj månad på sig att ta fram ett nyckelfärdigt förslag. Innan sommaren ska också ett utbildningsprogram genomföras för företrädare från de olika förbunden.

Förhindra exploatering är en facklig kärnfråga

– Det handlar om att de fackliga förbunden lär av varandra och om att stärka medvetenheten om de rättigheter som de papperslösa faktiskt har. Vi hoppas vara igång praktiskt efter sommaren om än inte i full skala. Fast skulle det dyka upp någon som har problem med en arbetsgivare redan i morgon så borde vi kunna ta det genast, anser Samuel Engblom.

Han konstaterar att det inte är förbjudet att organisera papperslösa, men med de månadsavgifter som tas ut är det inte något bra alternativ för så många av dem.

Förra sommaren skrev TCO i ett policybeslut att det är en facklig kärnfråga att förhindra att människor exploateras på arbetsmarknaden, och det oavsett om den som exploateras har uppehållstillstånd eller ej. Det viktiga är att ge hjälp, och papperslösa är en grupp som bör kunna få hjälp trots att de ej är medlemmar. 

Kommer att samarbeta med Röda korset

– Vi kommer också att samarbeta med Röda korset så att vi kan slussa personer som kontaktar oss och är i behov av vård till dem och de i sin tur kan slussa personer som kommer till dem och som vi kan hjälpa, till oss. Så att alla kommer dit de kan få den bästa hjälpen.

Arbetsgivare som anställer svart till låga löner begår brott men böterna är låga. Den som tar arbetet bryter också mot lagen.

– Som politisk markering är det viktigt att kräva avkriminalisering för arbetstagaren. De papperslösas legala status kan vi inte göra något åt, det ligger utanför oss, men arbetsmarknad, rätt till vård och rätt till skolgång, där överlappar våra verksamheter, konstaterar Samuel Engblom.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida